Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 12


Trắc nghiệm Vật lý 12

website gửi đến các bạn tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 12 nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 12

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Câu 1: Mối quan hệ giữa cường đọ dòng điệm hiệu dụng với cường độ dòng điện cực đại của dòng điện xoay chiều là

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 2: Một bạn cắm hai que đo của một vôn kế xoay chiều vào ổ cắm điện trong phòng thí nghiệm, thấy vôn kế chỉ 220 V. Ý nghĩa của con số đó là

A. Điện áp hiệu dụng của mạng điện trong phòng thí nghiệm.

B. Biên độ của điện áp của mạng điện trong phòng thí nghiệm.

C. Điện áp tức thời của mạng điện tại thời điểm đó.

D. Nhiệt lượng tỏa ra trên vôn kế.

Câu 3: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều có biểu thức

Trắc nghiệm Vật lí 12

Tại thời điểm t= 1/50 s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị

A. Cực đại

B. Cực tiểu

C. 2√2 A và đang tăng

D. 2√2 A và đang giảm

Câu 4: Kết luận đúng khi so sánh chu kì biến đổi T1 của công suất tỏa nhiệt tức thời của dòng điện xoay chiều với chu kì biển đổi T2 của dòng điện đó là

A. T2 = 2T1

B. T2 > T1

C. T2 < T1

D. T2 = T1

Câu 5: Điện áp hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 60cos120πt (V). Trong 1 s, số lần điện áp u có độ lớn bằng 30 V là

A. 30 lần

B. 120 lần

C. 240 lần

D. 60 lần

Câu 6: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức biểu diễn dòng điện biến đổi tuần hoàn với chu kì 0,01 s là

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 7: Một đèn ống được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn không nhỏ hơn (U√2)/2. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì dòng điện là

A. 1

B. 1/2

C. 1/3

D. 2

Câu 8: Từ thông qua một cuộn dây có biểu thức

Trắc nghiệm Vật lí 12

Lúc t = 0, suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có giá trị là

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 9: Một khung dây quay đều quanh trục đối xức nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay, tốc độ quay của khung dây là 600 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 2/π (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A. 20 V

B. 20√2 V

C. 10 V

D. 10√2 V

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án B A D A C D B D B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button