Pháp Luật

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 02/2016

Tải về Bản in

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 02/2016

Sau đây là những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 – 29/02/2016 về thời gian tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ; hướng dẫn cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận y tế cho thực phẩm xuất khẩu; Giảm thuế đối với một số hàng hóa môi trường; …

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lỷ và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Quyết định 244/QĐ-TTg năm 2016 về giao dự toán thu, chi của Bảo hiểm xã hội

Thông tư 52/2015/TT-BYT về kiểm tra an toàn thực phẩm, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Thời gian tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ

Từ ngày 22/02/2016, Thông tư 02/2016/TT-BQP quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ (DQTV) chính thức có hiệu lực. Theo đó:

Thời gian tập huấn cán bộ DQTV trong trạng thái thường xuyên là:

 • Cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành Trung ương: 05 ngày/năm.
 • Cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở cơ quan, tổ chức, cán bộ tiểu đoàn, đại đội dân quân tự vệ; cán bộ trung đội DQTV phòng không, pháo binh; cán bộ hải đoàn, hải đội tự vệ biển: 07 ngày/năm.
 • Cán bộ trung đội, tiểu đội DQTV, thôn đội trưởng, khẩu đội trưởng DQTV phòng không, pháo binh, tiểu đội trưởng DQTV công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế; trung đội, tiểu đội trưởng DQTV biển: 05 ngày/năm.

Thời gian huấn luyện dân quân tự về trong trạng thái thường xuyên là:

 • DQTV năm thứ nhất: 15 ngày.
 • DQTV từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 và DQTV kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV:
  • DQTV cơ động, DQTV biển, DQTV phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế: 12 ngày.
  • DQTV tại chỗ: 07 ngày.
  • Dân quân thường trực: 60 ngày.

2. Hướng dẫn cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Từ ngày 22/02/2016, Thông tư 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, quy định rõ về:

 • Chính sách cho vay đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
 • Nguyên tắc cho vay
 • Phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro
 • Trách nhiệm của khách hàng vay vốn
 • Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …

3. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận y tế cho thực phẩm xuất khẩu

Hồ sơ đề nghị cấp HC (Giấy chứng nhận y tế) cho một lô hàng sản phẩm thực phẩm xuất khẩu theo Thông tư 52/2015/TT-BYT gồm:

 • Đơn đề nghị cấp HC theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
 • Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ) hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Thông tư 52/2015/TT-BYT có hiệu lực từ 23/2/2016.

4. Giảm thuế đối với một số hàng hóa môi trường

Ngày 13/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các loại thiết bị đun nước nóng, máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng… sau đây sẽ giảm từ 10% về mức 5%:

 • Mã hàng hóa: 8419.19.10 – Loại sử dụng trong gia đình.
 • Mã hàng hóa: 8419.19.90 – Loại khác.
 • Mã hàng hóa: 8421.21.11 – Máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình.
 • Mã hàng hóa: 8421.21.19 – Loại khác.
 • Mã hàng hóa: 8421.21.23 – Không hoạt động bằng điện.

Thông tư 05/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2016.

5. Nội dung chi phục vụ công tác bầu cử

Theo Thông tư 06/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 29/02/2016 thì kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được sử dụng chi cho các nội dung sau:

 • Chi xây dựng các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; các báo cáo, văn bản liên quan đến công tác bầu cử.
 • Chi in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử.
 • Chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia.
 • Chi cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử.
 • Chi tổ chức các hội nghị: Hội nghị triển khai công tác bầu cử, hội nghị trực tuyến, hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri, hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; hội nghị tập huấn, hội nghị giao ban, hội nghị tổng kết, khen thưởng.
 • Chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.
 • Chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát hoạt động khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử.
 • Chi phí hành chính cho công tác bầu cử.

Xem chi tiết mức chi cho các nội dung trên tại Điều 3 Thông tư 06/2016/TT-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button