Giáo Dục

Chính tả lớp 5: Nhớ – viết: Ê-mi-li, con


Soạn bài: Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-li, con

Soạn bài Chính tả lớp 5: Nhớ viết – Ê-mi-li, con là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt trang 55, 56 được website biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập phân biệt tiếng có chứa ưa, ươ, luyện viết chính tả chính xác. Mời các em cùng tham khảo.

Tập đọc lớp 5: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ – viết: Ê-mi-li, con…

Trả lời:

Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…

Chú ý viết đúng các tên nước ngoài.

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy.

Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui,

Lưa thưa mưa biển ấm chân trời.

Chiếc tàu chở đá về bến Cảng

Khói lẩn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước,

Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm.

Biển bằng không có dòng xuôi ngược,

Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

Huy Cận

Trả lời:

Những tiếng có ưa hoặc ươ trong đoạn là:

– ưa: lưa, thưa, mưa, giữa. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.

– ươ: tưởng, nước, ngược. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

Câu 3 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Tìm tiếng có chưa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong thanh ngữ, tục ngữ dưới đây:

– Cầu được, … thấy.

– Năm nắng, … mưa.

– … chảy đá mòn.

– … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

– Cầu được, ước thấy.

– Năm nắng, mười mưa.

– Nước chảy đá mòn.

– Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

>> Bài tiếp theo: Luyện từ và câu lớp 5: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button