Pháp Luật

Cho vay nặng lãi là gì? Cho vay nặng lãi 2022 mức phạt ra sao?

Cho vay nặng lãi là gì? Cho vay nặng lãi 2022 mức phạt ra sao? Vay nặng lãi hiện đang rộ lên như một “nghề” làm giàu nhanh chóng. Thế nhưng nếu theo “nghề” này thì bạn đã vi phạm pháp luật. Trong bài viết này, share-data.top.vn gửi đến bạn đọc quy định pháp luật về “Mức phạt cho vay nặng lãi 2022” tại Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015. 

1. Cho vay nặng lãi là gì?

Cho vay nặng lãi là cụm từ phổ biến để chỉ những trường hợp cho vay với lãi suất cao (cao hơn lãi suất quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự 2015), theo Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP gọi là “cho vay lãi nặng”.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP, cho vay lãi nặng là trường hợp bên cho vay cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Cụ thể thì mức lãi suất cao nhất tại BLDS là 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp có quy định khác. Nếu cho vay bằng tài sản khác (không phải là tiền) thì khi giải quyết phải quy đổi giá trị tài sản đó thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay

Nội dung điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Luật quy định mức lãi suất do các bên tự thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Trường hợp bên cho vay yêu cầu mức lãi suất lớn hơn mức 20%/năm thì được coi là cho vay nặng lãi.

2. Lãi suất bao nhiêu là cho vay nặng lãi?

Theo quy định về mức lãi suất tại điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 thì lãi suất cao 8,35%/tháng, hơn 20%/năm thì được xem là cho vay nặng lãi

3. Xử phạt hành chính hành vi cho vay nặng lãi 2022

Người nào có hành vi cho vay nặng lãi sẽ bị xử phạt theo mức phạt tại Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau:

Kết luận: Lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất cơ bản quy định tại Điều 468 Bộ Luật dân sự 2015 tại thời điểm cho vay thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

4. Cho vay nặng lãi có phạm tội không 2022?

Cho vay nặng lãi có phạm tội không?

Tội cho vay nặng lãi trong bộ luật hình sự được quy định như thế nào?

Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 quy định Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

=> Cho vay nặng lãi để trở thành tội phạm cần có đủ 2 yếu tố:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button