Giáo Dục

Chương trình giảm tải môn Địa lý 2021-2022

Tải về

Hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học môn Địa lý 2021-2022

Nội dung giảm tải chương trình dạy học môn Địa lý năm học 2021-2022 mới được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Sau đây là chi tiết hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học môn Địa THPT, THCS mời các bạn cùng theo dõi.

  Chương trình giảm tải môn Địa THPT 2021-2022

  Chương trình giảm tải môn Địa THCS 2021-2022

  Chương trình giảm tải môn Địa THCS 2021-2022

  Để xem chi tiết nội dung hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông môn Địa theo Công văn 4040 của Bộ giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về.

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN ĐỊA LÍ

  (Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

  1. Lớp6

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

  Khái niệm bản đồ

  Tích hợp vào Bài 3

  Nội dung còn lại

  Không dạy

  2

  Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

  Cả bài

  Khuyến khích HS tự làm

  3

  Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

  Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

  Không yêu cầu HS làm

  4

  Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

  Câu 3

  Không yêu cầu HS làm

  5

  Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

  Mục 1. Thời tiết và khí hậu

  Tích hợp vào Bài 22

  Mục 2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

  Tích hợp vào bài 19

  Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí

  Tích hợp vào Bài 19

  6

  Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

  Cả bài

  Tích hợp với nội dung mục 2, mục 3 (Bài 18) thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

  7

  Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

  Câu 1, 4 và 5

  Tích hợp vào Bài 22

  Câu 2 và 3

  Không yêu cầu HS làm

  8

  Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

  Mục 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

  Không dạy

   

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  Mục 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

  Tích hợp với mục 1 (Bài 18); Các câu 1, 4 và 5 (Bài 21. Thực hành) thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

  9

  Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

  Cả bài

  Tích hợp vào bài 24 thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

  1. Lớp7

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

  Câu 1

  Khuyến khích HS tự làm

  2

  Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

  Cả bài

  Không dạy

  3

  Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

  Cả bài

  Không dạy

  4

  Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

  Cả bài

  Không dạy

  5

  Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

  Câu 2 và 3

  Không yêu cầu HS làm

  6

  Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

  Cả bài

  Không dạy

  7

  Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

  Cả bài

  Không dạy

  8

  Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa

  Cả bài

  Không dạy

  9

  Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

  Câu 2

  Không yêu cầu HS làm

  Câu 3

  Không yêu cầu vẽ biểu đồ. GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích

  10

  Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

  Cả bài

  Không dạy

  11

  Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

  Cả bài

  Không dạy

  12

  Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

  Cả bài

  Không dạy

  13

  Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi

  Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử

  Không dạy

  14

  Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

  Mục 1. Sơ lược lịch sử

  Không dạy

   

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  15

  Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

  Cả bài

  Khuyến khích HS tự làm

  1. Lớp 8

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 2. Khí hậu châu Á

  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

  Không yêu cầu HS làm

  2

  Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

  Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

  3

  Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á

  Mục 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á

  Không dạy

  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

  Không yêu cầu HS làm

  4

  Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

  Không yêu cầu HS làm

  5

  Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

  Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư

  Khuyến khích HS tự làm

  Mục 4. Kinh tế

  6

  Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

  Cả bài

  Không dạy

  7

  Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

  Cả bài

  Không dạy

  8

  Bài 21. Con người và môi trường địa lí

  Cả bài

  Không dạy

  9

  Bài 22. Việt Nam đất nước con người

  Cả bài

  Khuyến khích HS tự đọc

  10

  Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

  Cả bài

  Khuyến khích HS tự đọc

  11

  Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta

  Không dạy

  Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

  Không yêu cầu HS làm

   

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  12

  Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)

  Cả bài

  Khuyến khích HS tự làm

  13

  Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

  Cả bài

  Hướng dẫn HS tự học

  Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản Địa lý 6 trong file Tải về.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của share-data.top.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button