Tài Liệu

Chương trình rèn luyện đội viên 2022

Tải về

Chương trình rèn luyện đội viên được share-data.top xin chia sẻ đến quý bạn đọc bản chương trình Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh mới nhất bao gồm đầy đủ các nội dung hình thức rèn luyện do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

  Chương trình rèn luyện đội viên TNTP Hồ Chí Minh là chương trình giáo dục tổng hợp đồng tâm, mang tính định hướng gồm những kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc; truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về nghiệp vụ công tác Đội; kiến thức về môi trường, sức khỏe, thể dục thể thao; về quân sự, giao thông, chăn nuôi, trồng trọt và những vấn đề quốc tế… dành cho đội viên TNTP Hồ Chí Minh. Dưới đây là các mẫu Chương trình Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dành cho các nhà trường tiểu học cùng hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể, chi tiết. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  1. Chương trình rèn luyện đội viên là gì?

  Chương trình rèn luyện đội viên là mẫu dùng để lên kế hoạch nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng đội viên, nhi đồng và công tác Đội, phong trào thiếu nhi; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thiếu nhi và thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời kỳ mới.

  2. Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến

  Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên các trường đang triển khai Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến dành cho các đội viên.

  Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến nhằm triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên”, giai đoạn 2019-2022 và tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

  3. Tài liệu hướng dẫn chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh

  Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên do Hội đồng Đội Trung ương ban hành; căn cứ tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi và tình hình thực tế hiện nay, qua quá trình theo dõi việc thực hiện Chương trình từ các cơ sở Đội, Hội đồng Đội tỉnh ban hành hướng dẫn về việc thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích

  – Nhằm giáo dục các em nhi đồng, đội viên các kiến thức giáo dục tổng hợp, mang tính định hướng gồm các kiến thức về truyền thống, lịch sử dân tộc; các kiến thức về chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, là các kiến thức (cơ bản) về kỹ năng, sức khỏe, môi trường,… nhằm giúp các em phát triển toàn diện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành Đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  – Nhằm thống nhất, tạo tính đồng bộ trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện và áp dụng Chương trình trong thiếu nhi, đội viên trong các lớp Nhi đồng, các Chi đội, Liên đội trên địa bàn toàn tỉnh.

  2. Yêu cầu

  – Lớp Nhi đồng, các Chi đội, Liên đội triển khai thống nhất về cách thức và nội dung của chương trình Rèn luyện đội viên do Hội đồng Đội tỉnh ban hành.

  – Lớp Nhi đồng, các Chi đội, Liên đội tùy vào tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng nội dung và hình thức thực hiện phong phú, đa dạng, hấp dẫn và mang tính sáng tạo.

  – Hình thức tổ chức thiết thực – hiệu quả – phù hợp – vui tươi.

  3. Tính chất

  a. Tính phương tiện: Chương trình Rèn luyện đội viên là một phương tiện rèn luyện trong các nội dung học tập và rèn luyện của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua việc rèn luyện chương trình, tổ chức Đội tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục và cung cấp cho người đội viên những kiến thức, kỹ năng…cần thiết trong việc học tập tại nhà trường và trong cuộc sống.

  b. Tính biến đổi

  – Chương trình Rèn luyện đội viên được thiết kế theo các bậc phù hợp với từng độ tuổi, khối lớp và mang tính kế thừa.

  – Việc rèn luyện của nhi đồng – đội viên được các đồng chí Phụ trách Đội, phụ trách lớp Nhi đồng định hướng nội dung cũng như tạo môi trường để người thực hiện chương trình được tự do trao đổi, phát huy tính sáng tạo nhằm chủ động rèn luyện đạt kết quả tốt nhất.

  – Thời gian và không gian để nhi đồng – đội viên rèn luyện là không giới hạn.

  4. Quá trình

  Thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên cần thường xuyên, liên tục và trong suốt cấp học từ lớp 01 đến lớp 09. Cần có sự kế thừa của các bậc rèn luyện từ bậc “Măng non” đến bậc “Trưởng thành”.

  Quá trình rèn luyện được chia làm 4 giai đoạn để kiểm tra, đánh giá.

  + Giai đoạn 01: Chương trình Dự bị đội viên giành cho Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi (nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3).

  + Giai đoạn 02: Chương trinh rèn luyện đội viên bậc “Măng non” lớp 4,5.

  + Giai đoạn 03: Chương trình rèn luyện đội viên bậc “Sẵn sàng” lớp 6.7.

  + Giai đoạn 03: Chương trình rèn luyện đội viên bậc “Trưởng thành” lớp 8.9.

  4. Kiểm tra, đánh giá: Việc thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên của nhi đồng – đội viên cần có sự kiểm tra, đánh giá về chuyển biến nhận thức, kết quả học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tác phong, thái độ trong mọi lĩnh vực. Việc kiểm tra, đánh giá cần tổ chức định kỳ, trong một số trường hợp cần tổ chức kiểm tra và đánh giá lại kết quả rèn luyện; tránh tình trạng hình thức và phiến diện khi tổ chức kiểm tra, đánh giá.

  5. Công nhận hoàn thành: Nhi đồng và đội viên sau khi hoàn thành các yêu cầu rèn luyện theo từng bậc các Liên đội tiến hành tổ chức Ngày hội công nhận Chương trình rèn luyện cho nhi đồng và đội viên. Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình thống nhất theo mẫu của Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

  II. Nội dung

  1. Chương trình dự bị đội viên

  1.1. Đối tượng: Thiếu nhi trong độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi thuộc các lớp nhi đồng 1,2,3 tại các Liên đội Tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

  1.2. Yêu cầu rèn luyện

  Chương trình dự bị đội viên giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan,trò giỏi, nhi đồng chăm ngoan, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các tiêu chí rèn luyện sau để phổ biến thành các nội dung cụ thể; triển khai và áp dụng cho các nhi đồng tại các lớp nhi đồng trong đơn vị, cụ thể như sau:

  – Hiểu biết và có lòng kính yêu Bác Hồ, yêu đất nước, dân tộc Việt Nam.

  – Trở thành con ngoan, trò giỏi, nhi đồng chăm ngoan, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  – Biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

  – Hiểu biết và yêu tổ chức Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  – Các nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông.

  2. Chương trình rèn luyện đội viên

  Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các tiêu chí rèn luyện sau để phổ biến thành các nội dung cụ thể; triển khai và áp dụng cho đội viên tại các đơn vị, cụ thể như sau:

  2.1. Đối tượng: Đội viên thuộc các Chi đội, Liên đội các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THCS – DTNT, các Liên đội trường Dân lập trền toàn tỉnh.

  2.2. Yêu cầu rèn luyện: Chương trình Rèn luyện Đội viên dành cho đội viên được chia thành các bậc rèn luyện với các nội dung cụ thể như sau:

  * Chương trình dành cho Đội viên Đội TNTP thuộc khối lớp 4, 5

  – Tên gọi: Bậc “Măng non”

  – Các tiêu chí rèn luyện:

  + Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

  + Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh, về Bác Hồ.

  + Có lòng yêu mến, biết giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

  + Chăm học, chăm làm.

  + Biết cách giữ gìn vệ sinh và rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân.

  + Biết một số nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ và các kỹ năng thực hành xã hội.

  * Chương trình dành cho Đội viên Đội TNTP thuộc khối lớp 6, 7

  – Tên gọi: Bậc “Sẵn sàng”

  – Các tiêu chí rèn luyện:

  + Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

  + Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh, về Bác Hồ.

  + Có lòng yêu mến, biết giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

  + Chăm học, chăm làm.

  + Biết cách giữ gìn vệ sinh và rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân.

  + Biết một số nội dung của Luật giao thông đường bộ và các kỹ năng thực hành xã hội.

  * Chương trình dành cho Đội viên Đội TNTP thuộc khối lớp 8, 9

  – Tên gọi: Bậc “Trưởng thành”

  – Các tiêu chí rèn luyện:

  + Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

  + Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Bác Hồ.

  + Có lòng yêu mến, biết giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, có tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế.

  + Chăm học, chăm làm.

  + Biết cách giữ gìn vệ sinh và rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân.

  + Biết một số nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ và các kỹ năng thực hành xã hội.

  3. Các chuyên hiệu Rèn luyện đội viên

  3.1. Các Chuyên hiệu Rèn luyện đội viên là một phương tiện hữu ích giúp cho việc thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên dành cho đối tượng đội viên đạt kết quả tốt nhất.

  3.2. Mỗi bậc của Chương trình Rèn luyện đội viên gồm có 03 hạng rèn luyện các chuyên hiệu gồm: Hạng ba, hạng nhì, hạng nhất.

  3.3. Các Chuyên hiệu Rèn luyện đội viên gồm 10 chuyên hiệu do Hội đồng Đội Trung ương ban hành được chia thành các nhóm thuộc một số lĩnh vực sau:

  – Lĩnh vực kỹ năng

  + Chuyên hiệu Nghi thức Đội viên.

  + Chuyên hiệu Kỹ năng Đội viên.

  – Lĩnh vực học tập

  + Chuyên hiệu Chăm học.

  + Chuyên hiệu Nhà Sinh học nhỏ tuổi.

  + Chuyên hiệu Nhà Sử học nhỏ tuổi.

  + Chuyên hiệu Hữu nghị Quốc tế.

  – Lĩnh vực năng khiếu

  + Chuyên hiệu Vận động viên nhỏ tuổi.

  + Chuyên hiệu Nghệ sỹ nhỏ tuổi.

  + Chuyên hiệu Khéo tay hay làm.

  – Lĩnh vực kỹ năng thực hành xã hội

  + Chuyên hiệu An toàn giao thông.

  3.4. Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo các nội dung định hướng, tùy tình hình thực tế, để áp dụng cụ thể vào Chương trình rèn luyện đội viên tại đơn vị trong 10 chuyên hiệu dưới đây:

  1)- Chuyên hiệu NGHI THỨC ĐỘI VIÊN

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Hát đúng Quốc ca, Đội ca.

  – Biết và hiểu rõ khẩu hiệu Đội.

  – Biết và thực hiện 7 động tác cơ bản của Nghi thức Đội.

  – Biết 2 bài trống Nghi thức Đội: chào cờ, hành tiến.

  – Tham gia hướng dẫn sinh hoạt Sao nhi đồng hoạt động

  – Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của Đội viên.

  – Thực hành thuần thục các yêu cầu của Đội viên về Nghi thức Đội.

  – Hiểu rõ quyền và nhiệm vụ của người Đội viên.

  – Biết đánh 3 bài trống Nghi thức Đội: chào cờ, hành tiến, chào mừng trung ương.

  – Hướng dẫn Sao nhi đồng hoạt động

  Bậc Sẵn sàng

  – Hiểu nội dung chương trình Rèn luyện Đội viên.

  – Biết về những sự kiện quan trọng trong lịch sử của Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh và phong trào thiếu nhi.

  – Biết đánh thành thạo 5 bài trống quy định của Đội.

  – Tham gia hướng dẫn Đội viên thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên

  – Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của Đội viên.

  – Thực hiện thành thạo các bài múa hát tập thể quy định.

  – Hướng dẫn Đội viên thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên.

  Bậc Trưởng thành

  – Hiểu nội dung chương trình Rèn luyện Đội viên.

  – Tham gia hướng dẫn thực hành Nghi thức – Nghi lễ Đội trong Đội viên- học sinh.

  – Biết múa một số bài múa mời, bài múa dân vũ và hướng dẫn Đội viên học sinh cùng thực hiện.

  – Tham gia hướng dẫn Đội viên thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên.

  – Đọc và hiểu điều lệ Đoàn, biết ý nghĩa của huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn.

  – Hướng dẫn Đội viên thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên.

  2)- Chuyên hiệu KỸ NĂNG ĐỘI VIÊN

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Biết sử dụng một số dấu đường cơ bản.

  – Thực hiện thành thạo một số dấu đường cơ bản.

  – Đã tham gia trò chơi lớn.

  – Biết các dấu đường khi hành quân, cắm trại.

  – Biết hỗ trợ tổ chức một số trò chơi có sử dụng dấu đường.

  Bậc Sẵn sàng

  – Sử dụng thành thạo các dấu đi đường khi hành quân cắm trại.

  – Biết tham gia dựng lều.

  – Biết cách sử dụng và làm dấu đường thiên nhiên.

  – Biết viết và dịch 4 loại mật thư thường sử dụng trong hoạt động Đội.

  – Biết và sử dụng thành thạo các kĩ năng truyền tin đã học.

  – Biết truyền tin và nhận tin bằng morse, semaphore.

  Bậc Trưởng thành

  – Biết truyền tin và nhận tin bằng ánh sáng.

  – Biết về thực hành phương hướng, ước đạc.

  – Biết chọn một chỗ cắm trại và tự mình có thể dựng một cái lều, làm bếp và sống dưới lều.

  – Sử dụng thành thạo la bàn trong các đợt hoạt động, hội trại.

  – Có hộp thư điện tử riêng, biết trao đổi thông tin bằng thư điện tử, biết tìm kiếm những thông tin bổ ích cho học tập và công tác Đội trên mạng xã hội.

  3)- Chuyên hiệu NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Biết về tiểu sử anh Kim Đồng, ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  – Biết và thuộc 5 điều bác Hồ dạy.

  – Biết các ngày đổi tên của Đội.

  – Hiểu về ý nghĩa khăn quàng đỏ, huy hiệu Đội, chào Đội.

  – Hiểu biết về những nét chính của các dân tộc anh em.

  – Biết các di tích lịch sử cách mạng, thắng cảnh, các nghề truyền thống của địa phương mình.

  – Biết về tiểu sử của các gương Đội viên nhỏ tuổi.

  Bậc Sẵn sàng

  – Biết những giai đoạn chính của lịch sử Việt nam từ khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

  – Biết kể chuyện Thánh Gióng, Trần Quốc Toản.

  – Biết ngày thành lập Đoàn và các thời kỳ đổi tên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  – Biết các phong trào truyền thống và các công trình lớn của Đội.

  – Biết các chiến thắng bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, kể được tên các vị anh hùng dân tộc trong chiến thắng này.

  – Biết một số Đội viên anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Bậc Trưởng thành

  – Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và những gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

  – Hướng dẫn, giới thiệu với bạn bề và mọi người về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, tham gia giữ gìn, chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử địa phương.

  – Hiểu biết những điểm chính về lịch sử Đoàn và gương những đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

  – Học tập điều lệ Đoàn, hiểu nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện vào Đoàn, biết ý nghĩa huy hiệu Đoàn.

  – Đọc các sách về lịch sử Đoàn, về Đảng, về bác hồ, chiến thắng Biện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

  – Biết sơ lược về tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

  – Biết tên và ý nghĩa nội dung các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

  4)- Chuyên hiệu NHÀ SINH HỌC NHỎ TUỔI:

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Có hành động chăm sóc, bảo vệ cây, con vật nuôi trong gia đình.

  – Biết tên và hình dáng một số con vật trong thiên nhiên, con vật được người nuôi dưỡng.

  – Biết lợi ích và tác hại của các con vật đó.

  – Biết tên và hình dáng một số cây ăn quả, cây lương thực, cây thuốc, cây lấy gỗ. Biết lợi ích và tác hại của các loại cây trồng đó.

  – Biết phòng bệnh mùa hè, mùa đông; nhận biết một số cây thuốc nam và tác dụng chữa bệnh của từng loại cây.

  Bậc Sẵn sàng

  – Sưu tầm một số tranh ảnh, các trang web về các loại thú quý, cây cảnh đẹp và những cây trồng, vật nuôi có giá trị ở địa phương.

  – Chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình, tham gia phong trào xanh – sạch – đẹp ở gia đình, trường lớp và địa phương .

  – Biết hướng dẫn, giới thiệu cho bạn bè và người thân về lợi ích của một số loại cây, con sau khi sưu tầm được.

  – Biết buộc garô khi bị rắn cắn, chó dại cắn, máu chảy nhiều.

  – Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, tay. Biết hô hấp nhân tạo.

  – Sưu tầm, biết tả cụ thể một số loài động vật, thực vật đã được học trong chương trình và ngoài chương trình. Tìm hiểu tác dụng, lợi ích của ccác động, thực vật đó về các mặt kinh tế, môi trường.

  Bậc Trưởng thành

  – Có hành động cụ thể chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển kinh tế gia đình, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Yêu thiên nhiên. Tham gia các hoạt động trừ diệt các loại sâu bọ, động vật có hại đối với sức khỏe con người và môi sinh, mùa màng. Biết theo dõi, trừ dịch bệnh cho cây, con ở gia đình, địa phương.

  Biết xử lý các trường hợp đau bụng, bong gân, điện giật, chết đuối, bỏng, động vật cắn (đốt), ngộ độc, bị ngạt.

  Hiểu một số kĩ thuật tiên tiến về trồng trot, chăn nuôi, cải tạo giống, bảo tồn các loài vật quý hiếm. Biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

  5)- Chuyên hiệu AN TOÀN GIAO THÔNG

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Thực hiện tốt các đợt hoạt động “An toàn giao thông” do Liên Đội triển khai.

  – Biết các điều luật quy định về an toàn giao thông cho người đi bộ.

  – Biết các quy tắc giao thông, các biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu giao thông: biển báo nguy hiểm, trường học, bệnh viện…

  – Biết những quy định về luật giao thông đường sắt, biển tín hiệu, biển chỉ dẫn đường sắt cắt ngang đường bộ, biển báo nguy hiểm,…

  Bậc Sẵn sàng

  – Biết hướng dẫn, giải thích cho bạn bè và mọi nười thực hiện các quy định về luật giao thông cho người đi bộ và đi xe đạp.

  – Hiểu rõ về các loại biển báo giao thông.

  – Biết các biển báo cơ bản về giao thông đường sắt, đường sông.

  – Biết nhà ga và tuyến đường sắt đi qua địa phương mình (nếu có).

  – Biết các sự cố đe dọa an toàn đường sắt và cách xử lí khi những tình huống đó xảy ra.

  Bậc Trưởng thành

  – Biết các biển báo giao thông có liiên quan đến đường bộ và một số biển báo giao thông đường sắt, đường sông.

  – Biết một số điều trong Nghị định của Chính phủ về đảm bảo an toàn giao thông.

  – Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.

  – Biết các tuyến đường sắt trên bản đồ đất nước, biết tuyến đường quốc lộ quan trọng.

  6)- Chuyên hiệu KHÉO TAY HAY LÀM:

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Tự làm những việc phục vụ bản thân, vệ sinh cá nhân sạch sẽ

  – Biết giúp gia đình, người thân công việc hàng ngày

  – Tham gia tốt các hoạt động lao động ở trường lớp và trên địa bàn dân cư, tham gia phong trào xanh – sạch – đẹp.

  – Thực hiện tốt chương trình thủ công, vẽ, có một số sản phẩm được điểm cao

  – Tự làm đồ chơi bằng giấy, vải, gỗ cho bản thân và em bé.

  Bậc Sẵn sàng

  – Tự phục vụ tốt mọi sinh hoạt của bản thân.

  – Biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Biết nấu cơm, chăm sóc cây trồng, vật nuôi gia đình

  – Giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình.

  – Tích cực tham gia các hoạt động trường lớp, Đội trên địa bàn dân cư: công trình măng non, vệ sinh thôn xóm, trường, lớp, phong trào xanh – sạch – đẹp.

  – Tham gia chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử tại địa phương.

  – Chỗ học, chỗ ngủ của bản thân ngăn nắp, gọn, đẹp: vệ sinh quần áo sạch sẽ, biết tẩy vết bẩn, giặt, là, gấp quần áo phẳng phiu cho bản thân và gia đình.

  Bậc Trưởng thành

  – Chủ động sắp xếp nhà cửa, góc học tập gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp. Chủ động giúp đỡ gia đình trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

  – Biết sửa chữa nhỏ: lau chùi xe đạp, sửa chữa đồ dùng đơn giản của bản thân và gia đình.

  – Có một số sản phẩm tự tay làm như: sổ tay, nhật kí, cắt dán, vẽ, nặn đồ dùng sinh hoạt, học tập, may vá, thêu, đan lát, làm đồ chơi tặng nhi đồng.

  – Tự chế biến được một số món ăn.

  7)- Chuyên hiệu HỮU NGHỊ QUỐC TẾ

  Bậc rèn luyện

  Hạng ba

  Hạng nhì

  Hạng nhất

  Bậc Măng non

  – Chỉ được vị trí của nước Việt Nam trên bản đồ thế giới (địa cầu)

  – Biết chào hỏi những câu đơn giản bằng một ngoại ngữ

  – Biết xem bản đồ thế giới, chỉ đúng vị trí và tên các châu lục

  – Biết tên các nước ở cạnh nước ta. Biết ý nghĩa quốc kỳ và thủ đô các nước đó

  – Biết tên phong trào thiếu nhi Việt Nam ủng hộ thiếu nhi quốc tế

  – Biết tên một số tổ chức quốc tế về trẻ em

  Bậc Sẵn sàng

  – Biết một số tuyến hàng không Việt nam đi các nước.

  – Biết cách giao tiếp đơn giản bằng một ngoại ngữ.

  – Chỉ và nêu tên các nước trong khối ASEAN trên bản đồ thế giới và nói được tên thủ đô của các nước.

  – Dành thời gian thích đáng cho việc học ngoại ngữ, thường xuyên trau dồi các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

  Bậc Trưởng thành

  – Biết tên một số tổ chức quốc tế có quan hệ với nước ta

  – Biết tên một số nước có hợp tác kinh tế, văn hóa,… với nước ta.

  – Giới thiệu được ít nhất 5 nước có quan hệ ngoại giao với nước ta (vị trí trên bản đồ, đặc điểm nổi bật, quốc kỳ, phong tục tập quán,..).

  – Có khả năng giới thiệu về bạn bè, liên đội, chi đội và gia đình, trường học, địa phươn mình bằng một ngoại ngữ

  – Tích cực tham gia các cuộc thi ngoại ngữ do nhà trường và các cơ quan liên quan tổ chức.

  8)- Chuyên hiệu VẬN ĐỘNG VIÊN NHỎ TUỔI

  – Đội viên tham gia rèn luyện ít nhất 1 môn thể dục thể thao, tham gia vào đội thể dục thể thao của Liên đội. Vận động được các bạn tham gia hoạt động thể dục thể thao tại đơn vị được xét trao chuyên hiệu Vận động viên nhỏ tuổi.

  9)- Chuyên hiệu NGHỆ SĨ NHỎ TUỔI

  – Căn cứ vào điểm môn nhạc tại lớp và việc tham gia đội văn nghệ, câu lạc bộ tuyên truyền và phát thanh măng non tại các Liên Đội. Ngoài ra, các em Đội viên phải biết ít nhất 3 bài thơ, 5 câu chuyện và một số bài hát về Bác Hồ để làm căn cứ xét chuyên hiệu Nghệ sĩ nhỏ.

  10)- Chuyên hiệu CHĂM HỌC: Các Liên Đội dựa trên kết quả học tập kiểm tra của các em Đội viên để làm căn cứ xét chuyên hiệu Chăm học.

  4. Phương thức công nhận

  a. Chương trình Dự bị đội viên: Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố theo dõi quá trình rèn luyện của nhi đồng, công tác kiểm tra, đánh giá của các Liên đội trong việc thực hiện chương trình, qua đó, tạo cơ sở vững chắc cho nguồn dự bị Đội viên tại đơn vị. Các Liên đội chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá (có sự đồng ý của Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố) với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng và phong phú như hái hoa dân chủ, hội thi, hội thao… đăng ký về Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu gắn với trao giấy chứng nhận hoàn thành cho các em Nhi đồng đủ điều kiện.

  b. Chương trình Rèn luyện Đội viên

  2.1. Đội viên đăng ký rèn luyện, kiểm tra công nhận chuyên hiệu phải theo lứa tuổi, khối lớp và thứ hạng quy định. Hạng ba của bậc “Măng non” sẽ được đăng ký sau khi hoàn thành chương trình Dự bị đội viên và Nhi đồng sau khi được kết nạp Đội của lứa đội viên khối lớp 3 và thời gian kết thúc cân đối tùy vào chương trình rèn luyện tại Liên đội (có thể kiểm tra vào đầu học kỳ II của lớp 5).

  2.2. Đội viên phải hoàn thành từng bậc rèn luyện theo hạng của các chuyên hiệu theo thứ tự: hạng ba, hạng nhì, hạng nhất. Không được đăng ký vượt hạng hoặc bỏ hạng.

  2.3. Các Liên đội chỉ cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành từng Chương trình Rèn luyện đội viên (theo bậc) cho các đội viên ở lứa tuổi rèn luyện cuối cùng của bậc (lớp 3, chương trình dự bị đội viên) lớp 5, lớp 7, đầu năm lớp 9) và mỗi đội viên đạt từ 6 chuyên hiệu trở lên.

  2.4. Việc kiểm tra và công nhận hoàn thành Chương trình Rèn luyện đội viên được quy định như sau:

  – Tổng phụ trách Đội, phụ trách lớp Nhi đồng, phụ trách Chi đội theo dõi quá trình rèn luyện của các em (có danh sách tổng hợp cụ thể) và chuyển thành tích đính kèm học bạ cho các em khi lên lớp, chuyển trường, chuyển cấp học.

  – Các đồng chí Tổng phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội thực hiện công nhận kết quả rèn luyện Chuyên hiệu thông qua kết quả học tập, hoạt động rèn luyện và tổ chức Ngày hội công nhận (hình thức kiểm tra, tổ chức Ngày hội công nhận phải được sự thống nhất của nhà trường và Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố).

  – Các Liên đội tổ chức Lễ công nhận cho các em một cách trang trọng, ý nghĩa vào dịp lễ hội, trại tham quan dã ngoại, cần tổ chức một buổi để biểu dương và động viên, khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu vươn lên.

  3. Phương pháp tiến hành

  3.1. Tiến hành triển khai, hướng dẫn các yêu cầu và nội dung của chương trình rèn luyện đội viên đến các em đội viên. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, công nhận theo từng bước sau:

  – Phụ trách lớp Nhi đồng, phụ trách Chi đội tiến hành cho nhi đồng, đội viên đăng ký Rèn luyện Chuyên hiệu đội viên ngay từ đầu thời gian của BẬC rèn luyện (VD: Nhi đồng đăng ký chương trình dự bị đội viên ngay từ khi bắt đầu vào cuối lớp 1, đến cuối học kì I hoặc đầu học kì II của lớp 3 tiến hành kiểm tra – sau khi kiểm tra chương trình dự bị đội viên, đồng thời tiến hành triển khai Chương trình rèn luyện đội viên bậc Măng non (Hạng III); sau khi kiểm tra bậc Măng non thì tiến hành triển khai bậc Sẵn sàng để đội viên rèn luyện,… cho đến chương trình trưởng thành); có xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể cho từng hạng.

  – Lập kế hoạch kiểm tra và công nhận theo từng chương trình, từng chuyên hiệu với thời gian và hình thức, nội dung kiểm tra cụ thể.

  Tổng phụ trách Đội tổ chức rèn luyện, xây dựng những yêu cầu cụ thể trong quá trình kiểm tra, công nhận để đảm bảo tính chính xác, công minh. Chú ý nên thông qua Hội đồng Sư phạm nhà trường, các giáo viên là tổ trưởng bộ môn cũng như sự hỗ trợ của đoàn viên Chi Đoàn giáo viên tại trường.

  3.2. Tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu

  – Quá trình thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên là quá trình lâu dài, kết hợp nhiều nội dung, biện pháp khác nhau. Ngày hội “Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” là điểm nhấn để ghi nhận qúa trình phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành chương trình theo từng hạng rèn luyện của các em đội viên, nhi đồng.

  – Ngày hội “Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau. Tùy theo tính chất của từng nội dung có thể lựa chọn các hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp như:

  – Kiểm tra, đánh giá các nội dung lý thuyết: Thông qua các hình thức hái hoa dân chủ, rung chuông vàng, đấu trường 100….

  – Kiểm tra, đánh giá các nội dung thực hành: Thông qua các hình thức hội trại, liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi, đồng diễn….

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

  4. Chương trình rèn luyện đội viên số 1

  HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ……..

  LIÊN ĐỘI ………..

  ***

  Số: /HD-LĐ

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  …….., ngày tháng ….năm ……

  HƯỚNG DẤN
  Chương trình rèn luyện đội viên
  Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
  —–

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  – Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

  – Giúp đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  – Tạo môi trường để đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và hình thành những thói quen tốt.

  2. Yêu cầu

  – Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên và khoa học; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi đội viên, thiếu niên và nhi đồng. – Phát huy sự tham gia phối hợp của gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội trong việc hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt các nội dung rèn luyện trong chương trình.

  II. ĐỐI TƯỢNG RÈN LUYỆN

  – Hạng Sẵn sàng: Dành cho đội viên lớp 6 và lớp 7.

  – Hạng Trưởng thành: Dành cho đội viên lớp 8 và lớp 9.

  III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC RÈN LUYỆN

  1. Nội dung rèn luyện

  – Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống.

  – Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật.

  – Thi đua học tập, tìm hiểu khoa học.

  – Rèn luyện sức khỏe và kỹ năng.

  – Yêu Sao, yêu Đội, tiến bước lên Đoàn.

  2. Hình thức rèn luyện

  – Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện.

  – Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội.

  – Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.

  – Rèn luyện qua các phong trào, các hoạt động của Đội và nhà trường.

  – Rèn luyện qua các hoạt động xã hội, cộng đồng.

  III. YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

  1. Hạng Sẵn sàng

  Yêu cầu chung

  * Đội viên lớp 6:

  – Biết giải thích 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu và tham gia ít nhất một hành trình đến thăm địa chỉ đỏ tại địa phương mình; biết tên và ý nghĩa các công trình lớn của Đội.

  – Biết tuyên truyền về quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em; biết hướng dẫn, giải thích cho bạn bè và mọi người thực hiện các quy định an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp.

  – Tích cực tìm hiểu một môn khoa học mà mình yêu thích.

  – Luyện tập thường xuyên một môn thể thao phù hợp với bản thân; tìm hiểu và biết ứng phó với một số tình huống nguy hiểm; thuộc các kỹ năng truyền tin trong sinh hoạt tập thể.

  – Hiểu và thực hiện tốt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chi đội, liên đội phát động; thực hiện đúng Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  * Đội viên lớp 7:

  – Biết một số lá thư của Bác Hồ gửi cho thiếu nhi; hiểu và nắm rõ truyền thống của thiếu nhi Việt Nam; biết một số di tích lịch sử tiêu biểu của đất nước.

  – Có hoạt động cụ thể giúp đỡ các bạn khó khăn tại chi đội, liên đội mình; thuộc các loại biển báo giao thông: biển tín hiệu, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm; biết các bến xe, sân bay, nhà ga, tuyến đường sắt đi qua địa phương mình (nếu có). VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

  – Tích cực tìm hiểu một môn khoa học mà mình yêu thích, biết ứng dụng vào thực tiễn học tập và sinh hoạt.

  – Tập luyện thành thạo 1 môn thể thao phù hợp với bản thân, biết một số kỹ năng trong sinh hoạt trại; nắm vững kỹ năng an toàn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

  – Thuộc và hướng dẫn được một số bài nhảy múa cộng đồng, trò chơi dân gian, trò chơi trong sinh hoạt tập thể; thực hiện thành thạo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  2. Hạng Trưởng thành

  Yêu cầu chung

  – Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của thanh niên Việt Nam.

  – Kính trọng người lớn, đoàn kết với bạn bè, lịch sự trong giao tiếp ứng xử. – Có ý thức và phương pháp học tập tích cực, chủ động tích lũy kiến thức.

  – Rèn luyện kỹ năng, chăm sóc sức khỏe bản thân. và giúp đỡ gia đình.

  – Tích cực tham gia sinh hoạt Đội, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  Yêu cầu cụ thể

  * Đội viên lớp 8:

  – Đọc và tìm hiểu các bài nói, bài viết và lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu nhi; biết ngày thành lập Đoàn và tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; biết tiểu sử tóm tắt anh hùng Lý Tự Trọng – người đoàn viên thanh niên đầu tiên.

  – Tích cực tham gia chia sẻ, giúp đỡ các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; biết tên một số tổ chức quốc tế về trẻ em; tham gia các hoạt động tuyên truyền giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở cổng trường và ở địa phương.

  – Tích cực tham gia các hoạt động học tập sáng tạo và trải nghiệm hướng nghiệp.

  – Biết các kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước và xử lý các tình huống: đau bụng, bong gân, điện giật, đuối nước; biết làm một số thủ công trại, nắm vững kỹ năng an toàn khi sử dụng internet và mạng xã hội.

  – Tìm hiểu về ý nghĩa của huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn; biết tên các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

  * Đội viên lớp 9:

  – Đọc và tìm hiểu các bài nói, bài viết và lời dạy của Bác Hồ đối với đoàn viên, thanh niên; hiểu biết những điểm chính về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biết tiểu sử tóm tắt một số tấm gương anh hùng liệt sĩ đoàn viên thanh niên.

  – Tuyên truyền và hướng dẫn cho đội viên, thiếu nhi cùng thực hiện các quyền, bổn phận của trẻ em; các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng.

  – Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những tình huống trong sinh hoạt và học tập.

  – Biết làm trọng tài và hướng dẫn được ít nhất một môn thể thao; biết một số kỹ năng dã ngoại; nắm vững và biết hướng dẫn các kỹ năng an toàn.

  – Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn, nhiệm vụ, quyền hạn của người đoàn viên và điều kiện kết nạp Đoàn; biết nội dung và ý nghĩa các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay; thuộc một số bài hát truyền thống của Đoàn.

  IV. TỔ CHỨC KIỂM TRA, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

  1. Tổ chức kiểm tra

  1.1. Thời gian kiểm tra:

  Công tác kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tiến hành thường xuyên, liên tục theo chủ đề, chủ điểm của từng tháng, học kỳ và năm học. Việc tổ chức kiểm tra có thể đưa vào một phần thời gian của buổi sinh hoạt hoặc tổ chức thành một buổi kiểm tra riêng biệt thông qua các hoạt động tập thể của Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

  1.2. Hình thức kiểm tra:

  – Kiểm tra thông qua hoạt động hàng ngày của tập thể Đội với đội viên

  – Kiểm tra thông qua các buổi sinh hoạt Đội theo chủ đề, chủ điểm hàng tuần, hàng tháng.

  – Kiểm tra thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình của nhà trường.

  2. Công nhận hoàn thành

  2.1. Đánh giá xếp loại Việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình rèn luyện đội viên được thực hiện theo hình thức xếp loại đạt và không đạt, cụ thể như sau:

  – Đối với từng tiêu chí rèn luyện: Được công nhận hoàn thành khi có 50% nội dung của tiêu chí rèn luyện trở lên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu. Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị có thể có các hình thức công nhận hoàn thành từng tiêu chí cho phù hợp. Dưới 50% nội dung của tiêu chí rèn luyện xếp loại không đạt yêu cầu sẽ không được công nhận hoàn thành tiêu chí rèn luyện.

  – Đối với từng hạng rèn luyện: Được công nhận hoàn thành khi có 100% nội dung các tiêu chí của hạng rèn luyện trở lên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu.

  5. Chương trình rèn luyện phụ trách đội số 2

  HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ………..

  LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS Q……….

  ******

  Số: …………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
  ————–

  ….., ngày …tháng ….năm ….

  KẾ HOẠCH
  TRIỂN KHAI CHƯƠNG RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

  Giai đoạn: ………….

  Căn cứ vào kế hoạch số ….-KH/HĐĐ của Hội đồng đội huyện Đức Cơ về việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn ……………

  Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của liên đội trường THCS ………..

  Liên đội trường THCS ……….. xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên giai đoạn …………. với những nội dung như sau:

  I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  – Triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn ………….. của Hội đồng đội huyện Đức Cơ ban hành.

  – Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên trong toàn liên đội trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện, sinh hoạt, góp phần nâng cao chấy lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu niên.

  – Giúp đội viên, thiếu niên tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng, phát triển tư duy và hình thành những thói quen tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành Đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh.

  2. Yêu cầu

  – Việc triển khai phải tiến hành thường xuyên, khoa học, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của các em.

  – Phát huy sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội, các ban ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, giúp đỡ các em thực hiện tốt các nội dung rèn luyện.

  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC RÈN LUYỆN

  1. Nội dung rèn luyện

  • Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống dân tộc, quê hương
  • Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật
  • Thi đua học tập, tìm hiểu khoa học
  • Rèn luyện sức khỏe và kĩ năng
  • Yêu Đội, tiến bước lên Đoàn

  2. Hình thức rèn luyện

  • Đội viên, thiếu niên tự rèn luyện
  • Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách chi Đội
  • Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Đội
  • Rèn luyện qua các phong trào, các hoạt động Đội và nhà trường
  • Rèn luyện qua các hoạt động xã hội, cộng đồng

  III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

  1. Thời gian: Từ tháng ……………

  2. Đối tượng

  • Hạng Sẵn sàng: Dành cho đội viên khối 6,7
  • Hạng Trưởng thành: Dành cho đội viên khối 8,9

  3. Phạm vi

  Tất cả các em đội viên, thiếu niên trong toàn liên đội

  IV.YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

  A. Hạng Sẵn sàng

  1. Yêu cầu chung:

  – Tìm hiểu về Bác Hồ và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; biết các địa chỉ đỏ tại địa phương của mình.

  – Khiêm tốn, dũng cảm, tránh xa các thói hư, tật xấu, giúp bạn cùng tiến bộ.

  – Học tập chuyên cần, có phương pháp, biết áp dụng bài học vào thực tiễn.

  – Biết giúp đỡ gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân; tích cực rèn luyện các kỹ năng an toàn và kỹ năng thực hành xã hội.

  – Tìm hiểu lịch sử Đội, thực hành đúng Nghi thức Đội, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động của Đội.

  2. Yêu cầu cụ thể

  2.1. Đội viên lớp 6

  – Biết giải thích 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu và tham gia ít nhất một hành trình đến thăm địa chỉ đỏ tại địa phương mình; biết tên và ý nghĩa các công trình lớn của Đội.

  – Biết tuyên truyền về quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em; biết hướng dẫn, giải thích cho bạn bè và mọi người thực hiện các quy định an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp.

  – Tích cực tìm hiểu một môn khoa học mà mình yêu thích.

  – Luyện tập thường xuyên một môn thể thao phù hợp với bản thân; tìm hiểu và biết ứng phó với một số tình huống nguy hiểm;

  – Hiểu và thực hiện tốt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chi đội, liên đội phát động; thực hiện đúng Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  2.2. Đội viên lớp 7

  – Biết một số lá thư của Bác Hồ gửi cho thiếu nhi; hiểu và nắm rõ truyền thống của thiếu nhi Việt Nam; biết một số di tích lịch sử tiêu biểu của đất nước.

  – Có hoạt động cụ thể giúp đỡ các bạn khó khăn tại chi đội, liên đội mình; thuộc các loại biển báo giao thông: biển tín hiệu, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm;

  – Tích cực tìm hiểu một môn khoa học mà mình yêu thích, biết ứng dụng vào thực tiễn học tập và sinh hoạt.

  – Tập luyện thành thạo 1 môn thể thao phù hợp với bản thân, nắm vững kỹ năng an toàn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

  – Thuộc và hướng dẫn được một số bài nhảy múa cộng đồng, trò chơi dân gian, trò chơi trong sinh hoạt tập thể; thực hiện thành thạo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  B. Hạng trưởng thành

  1. Yêu cầu chung

  – Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của thanh niên Việt Nam.

  – Kính trọng người lớn, đoàn kết với bạn bè, lịch sự trong giao tiếp ứng xử.

  – Có ý thức và phương pháp học tập tích cực, chủ động tích lũy kiến thức.

  – Rèn luyện kỹ năng, chăm sóc sức khỏe bản thân và giúp đỡ gia đình.

  – Tích cực tham gia sinh hoạt Đội, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  2. Yêu cầu cụ thể

  2.1. Đội viên lớp 8

  – Đọc và tìm hiểu các bài nói, bài viết và lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu nhi; biết ngày thành lập Đoàn và tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ;

  – Tích cực tham gia chia sẻ, giúp đỡ các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; biết tên một số tổ chức quốc tế về trẻ em; tham gia các hoạt động tuyên truyền giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở cổng trường và ở địa phương.

  – Tích cực tham gia các hoạt động học tập sáng tạo và trải nghiệm hướng nghiệp.

  – Biết các kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước và xử lý các tình huống: đau bụng, bong gân, điện giật, đuối nước; nắm vững kỹ năng an toàn khi sử dụng internet và mạng xã hội.

  – Tìm hiểu về ý nghĩa của huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn; biết tên các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

  2.2. Đội viên lớp 9

  – Đọc và tìm hiểu các bài nói, bài viết và lời dạy của Bác Hồ đối với đoàn viên, thanh niên; hiểu biết những điểm chính về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biết tiểu sử tóm tắt một số tấm gương anh hùng liệt sĩ đoàn viên thanh niên.

  – Tuyên truyền và hướng dẫn cho đội viên, thiếu nhi cùng thực hiện các quyền, bổn phận của trẻ em; các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng.

  – Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những tình huống trong sinh hoạt và học tập.

  – Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn, nhiệm vụ, quyền hạn của người đoàn viên và điều kiện kết nạp Đoàn; biết nội dung và ý nghĩa các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay; thuộc một số bài hát truyền thống của Đoàn.

  V.TỔ CHỨC KIỂM TRA, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

  1. Tổ chức kiểm tra

  1.1. Thời gian kiểm tra: Từ tháng ….năm ….đến hết tháng ….năm …..

  1.2. Hình thức kiểm tra:

  – Kiểm tra thông qua hoạt động hàng ngày của tập thể Đội với đội viên, thiếu niên;.

  – Kiểm tra thông qua các buổi sinh hoạt Đội theo chủ đề, chủ điểm hàng tuần, hàng tháng.

  – Kiểm tra thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình của nhà trường.

  – Kiểm tra thông qua các phong trào, các hoạt động tập thể của Đội.

  – CBPT và BCH huy chi đội kiểm tra từng đội viên của chi đội mình và ghi kết quả kiểm tra vào sổ chi đội.

  2. Công nhận hoàn thành

  2.1. Đánh giá xếp loại

  Việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình rèn luyện đội viên được thực hiện theo hình thức xếp loại đạt và không đạt, cụ thể như sau:

  – Đối với từng tiêu chí rèn luyện: Được công nhận hoàn thành khi có 50% nội dung của tiêu chí rèn luyện trở lên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu. Tùy theo điều kiện thực tế, các chi đội có thể có các hình thức công nhận hoàn thành từng tiêu chí cho phù hợp. Dưới 50% nội dung của tiêu chí rèn luyện xếp loại không đạt yêu cầu sẽ không được công nhận hoàn thành tiêu chí rèn luyện.

  – Đối với từng hạng rèn luyện: Được công nhận hoàn thành khi có 100% nội dung các tiêu chí của hạng rèn luyện trở lên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu.

  2.2. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành

  Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên do Hội đồng Đội Trung ương ban hành, thống nhất quản lý trong cả nước. Giấy chứng nhận gồm 02 loại:

  – Hoàn thành Hạng Sẵn sàng: Cấp cho đội viên lớp 7 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng Sẵn sàng.

  – Hoàn thành Hạng Trưởng thành: Cấp cho đội viên lớp 9 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng Trưởng thành.

  3. Sử dụng kết quả rèn luyện

  Xét danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

  V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  – Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình rèn luyện đội viên theo năm học. Kiểm tra và công nhận chương trình rèn luyện đội viên theo đúng hướng dẫn của Hội đồng đội huyện Đức Cơ

  – Tham mưu BGH nhà trường để tạo điều kiện trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các phụ trách chi đội đê thực hiện có hiệu quả chương trình.

  – Tuyên dương các tấm gương tiêu biểu trong thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

  Trên đây là kế hoạch triển khai “ Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” giai đoạn ………….. của liên đội THCS ………… Đề nghị các chi đội nghiêm túc triển khai và thực hiện.

  DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔNG PHỤ TRÁCH

  6. Chương trình rèn luyện đội viên 2021 số 3

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  – Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

  – Giúp đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  – Tạo môi trường để đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và hình thành những thói quen tốt.

  2. Yêu cầu

  – Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên và khoa học; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi đội viên, thiếu niên và nhi đồng.

  – Phát huy sự tham gia phối hợp của gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội trong việc hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt các nội dung rèn luyện trong chương trình.

  II. ĐỐI TƯỢNG RÈN LUYỆN

  1. Dự bị đội viên: Dành cho nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3.

  2. Rèn luyện đội viên:

  – Hạng Măng non: Dành cho đội viên lớp 4 và lớp 5.

  – Hạng Sẵn sàng: Dành cho đội viên lớp 6 và lớp 7.

  – Hạng Trưởng thành: Dành cho đội viên lớp 8 và lớp 9.

  Đối với các em thiếu niên chưa được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện các tiêu chí rèn luyện theo khối lớp học của mình.

  III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC RÈN LUYỆN

  1. Nội dung rèn luyện

  – Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống.

  – Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật.

  – Thi đua học tập, tìm hiểu khoa học.

  – Rèn luyện sức khỏe và kỹ năng.

  – Yêu Sao, yêu Đội, tiến bước lên Đoàn.

  2. Hình thức rèn luyện

  – Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện.

  – Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội.

  – Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.

  – Rèn luyện qua các phong trào, các hoạt động của Đội và nhà trường.

  – Rèn luyện qua các hoạt động xã hội, cộng đồng.

  IV. YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

  A. Dự bị đội viên

  1. Yêu cầu chung

  – Tìm hiểu về Bác Hồ và thuộc 5 điều Bác Hồ dạy; hát đúng bài hát Quốc ca.

  – Hiếu thảo, lễ phép, biết vâng lời người lớn và đoàn kết bạn bè.

  – Chăm chỉ học tập, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

  – Giữ gìn vệ sinh cá nhân và rèn luyện những thói quen có ích.

  – Tích cực tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng và tìm hiểu Nghi thức Đội.

  2. Yêu cầu cụ thể

  2.1. Nhi đồng lớp 1

  – Biết hai tên gọi khác của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 1 bài thơ và 1 bài hát về Bác Hồ.

  – Thuộc lời hứa của nhi đồng, có ít nhất một việc làm tốt giúp đỡ gia đình hoặc bạn bè.

  – Biết giữ vệ sinh trường, lớp và nơi công cộng; bỏ rác đúng nơi quy định.

  – Nhớ tên sao và biết được ý nghĩa của tên sao; thực hiện tốt các yêu cầu của anh chị phụ trách Sao.

  – Biết xếp hàng một, hàng đôi, động tác nghỉ, nghiêm; biết ít nhất 2 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 2 bài hát và 2 mẩu chuyện của nhi đồng.

  2.2. Nhi đồng lớp 2

  – Biết quê nội, quê ngoại của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 2 bài thơ và 2 bài hát về Bác Hồ.

  – Thực hiện đúng lời hứa của nhi đồng, có ít nhất hai việc làm tốt giúp đỡ gia đình, bạn bè.

  – Nhớ số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em; nhận biết được ít nhất 10 biển báo giao thông.

  – Biết chơi ít nhất 3 trò chơi vận động; phòng tránh một số tai nạn và phòng bệnh thông thường: Điện giật, bỏng, chảy máu cam, cảm cúm…

  – Biết thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động; biết ít nhất 3 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 3 bài hát và 3 mẩu chuyện của nhi đồng.

  2.3. Nhi đồng lớp 3

  – Biết được những nơi Bác Hồ đã sống tuổi niên thiếu, năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và năm Bác trở về Việt Nam; biết ngày tháng năm và địa điểm nơi thành lập tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; biết tiểu sử tóm tắt về anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

  – Biết đọc sách báo của nhi đồng; biết nói lời cảm ơn và xin lỗi; có ít nhất ba việc làm tốt giúp đỡ gia đình, bạn bè.

  – Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016; biết một số biển báo giao thông dành cho người đi bộ.

  – Biết hướng dẫn các em nhỏ giữ gìn vệ sinh; trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh.

  – Thuộc bài hát Đội ca và lời hứa của đội viên; biết ý nghĩa của Khăn quàng đỏ, huy hiệu Đội, khẩu hiệu Đội. Biết thực hiện động tác chào kiểu đội viên, tháo thắt Khăn quàng đỏ, hô đáp khẩu hiệu Đội.

  B. Hạng Măng non

  1. Yêu cầu chung

  – Tìm hiểu về Bác Hồ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; thực hiện tốt lời hứa của đội viên và các yêu cầu đối với đội viên.

  – Trung thực, biết giữ lời hứa, đoàn kết với bạn bè.

  – Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập ở trường và ở nhà.

  – Tích cực rèn luyện sức khỏe, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích.

  – Tìm hiểu lịch sử Đội, các tấm gương anh hùng nhỏ tuổi; thực hiện các phong trào của Đội; tích cực tham gia sinh hoạt Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

  2. Yêu cầu cụ thể

  2.1. Đội viên lớp 4

  – Kể tên được 2 đất nước mà Bác Hồ đã đến trong thời gian đi tìm đường cứu nước và 2 công việc Bác đã làm; kể được tên 5 đội viên đầu tiên và 1 câu chuyện về tấm gương anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu niên; biết các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương mình.

  – Thuộc tên các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016. Biết một số quy tắc giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu giao thông dành cho người đi xe đạp.

  – Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phòng chống tai nạn thương tích do chi đội, liên đội tổ chức.

  – Biết các dấu đi đường khi hành quân cắm trại; biết một số trò chơi theo nhóm; bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể. Biết được vị trí, phương hướng của trường học, trạm y tế, đồn công an nơi cư trú.

  – Biết và nêu được ý nghĩa các phong trào truyền thống của Đội: Kế hoạch nhỏ, Nghìn việc tốt; tích cực tham gia các phong trào do chi đội, liên đội phát động; thuộc và thực hiện đúng các động tác với cờ; biết ba bài trống quy định của Nghi thức Đội; giúp đỡ ít nhất một bạn thiếu niên được kết nạp vào Đội.

  2.2. Đội viên lớp 5

  – Hiểu biết tóm tắt về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào của Đội; kể được ít nhất hai câu chuyện về tấm gương anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu niên; biết xác định vị trí thủ đô và tỉnh, thành phố nơi mình đang sinh sống trên bản đồ Việt Nam.

  – Biết và thực hiện các quyền và bổn phận của mình theo Luật Trẻ em. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn đối với người đi bộ và đi xe đạp.

  – Biết thăm hỏi, chúc mừng; tham gia tập luyện một môn thể thao yêu thích; tích cực ủng hộ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

  – Tích cực tham gia các sân chơi sáng tạo, khoa học do chi đội, liên đội tổ chức.

  – Biết sử dụng các nút dây thông dụng; biết một số kỹ năng truyền tin trong sinh hoạt tập thể; thuộc và thực hiện đúng các yêu cầu đối với đội viên, các yêu cầu trong đội hình, đội ngũ và điểm số ở phân đội, chi đội.

  C. Hạng Sẵn sàng

  1. Yêu cầu chung

  – Tìm hiểu về Bác Hồ và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; biết các địa chỉ đỏ tại địa phương của mình.

  – Khiêm tốn, dũng cảm, tránh xa các thói hư, tật xấu, giúp bạn cùng tiến bộ.

  – Học tập chuyên cần, có phương pháp, biết áp dụng bài học vào thực tiễn.

  – Biết giúp đỡ gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân; tích cực rèn luyện các kỹ năng an toàn và kỹ năng thực hành xã hội.

  – Tìm hiểu lịch sử Đội, thực hành đúng Nghi thức Đội, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động của Đội.

  2. Yêu cầu cụ thể

  2.1. Đội viên lớp 6

  – Biết giải thích 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu và tham gia ít nhất một hành trình đến thăm địa chỉ đỏ tại địa phương mình; biết tên và ý nghĩa các công trình lớn của Đội.

  – Biết tuyên truyền về quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em; biết hướng dẫn, giải thích cho bạn bè và mọi người thực hiện các quy định an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp.

  – Tích cực tìm hiểu một môn khoa học mà mình yêu thích.

  – Luyện tập thường xuyên một môn thể thao phù hợp với bản thân; tìm hiểu và biết ứng phó với một số tình huống nguy hiểm; thuộc các kỹ năng truyền tin trong sinh hoạt tập thể.

  – Hiểu và thực hiện tốt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chi đội, liên đội phát động; thực hiện đúng Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  2.2. Đội viên lớp 7

  – Biết một số lá thư của Bác Hồ gửi cho thiếu nhi; hiểu và nắm rõ truyền thống của thiếu nhi Việt Nam; biết một số di tích lịch sử tiêu biểu của đất nước.

  – Có hoạt động cụ thể giúp đỡ các bạn khó khăn tại chi đội, liên đội mình; thuộc các loại biển báo giao thông: biển tín hiệu, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm; biết các bến xe, sân bay, nhà ga, tuyến đường sắt đi qua địa phương mình (nếu có).

  – Tích cực tìm hiểu một môn khoa học mà mình yêu thích, biết ứng dụng vào thực tiễn học tập và sinh hoạt.

  – Tập luyện thành thạo 1 môn thể thao phù hợp với bản thân, biết một số kỹ năng trong sinh hoạt trại; nắm vững kỹ năng an toàn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

  – Thuộc và hướng dẫn được một số bài nhảy múa cộng đồng, trò chơi dân gian, trò chơi trong sinh hoạt tập thể; thực hiện thành thạo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  D. Hạng trưởng thành

  1. Yêu cầu chung

  – Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của thanh niên Việt Nam.

  – Kính trọng người lớn, đoàn kết với bạn bè, lịch sự trong giao tiếp ứng xử.

  – Có ý thức và phương pháp học tập tích cực, chủ động tích lũy kiến thức.

  – Rèn luyện kỹ năng, chăm sóc sức khỏe bản thân. và giúp đỡ gia đình.

  – Tích cực tham gia sinh hoạt Đội, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  2. Yêu cầu cụ thể

  2.1. Đội viên lớp 8

  – Đọc và tìm hiểu các bài nói, bài viết và lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu nhi; biết ngày thành lập Đoàn và tên gọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; biết tiểu sử tóm tắt anh hùng Lý Tự Trọng – người đoàn viên thanh niên đầu tiên.

  – Tích cực tham gia chia sẻ, giúp đỡ các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; biết tên một số tổ chức quốc tế về trẻ em; tham gia các hoạt động tuyên truyền giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở cổng trường và ở địa phương.

  – Tích cực tham gia các hoạt động học tập sáng tạo và trải nghiệm hướng nghiệp.

  – Biết các kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước và xử lý các tình huống: đau bụng, bong gân, điện giật, đuối nước; biết làm một số thủ công trại, nắm vững kỹ năng an toàn khi sử dụng internet và mạng xã hội.

  – Tìm hiểu về ý nghĩa của huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn; biết tên các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

  2.2. Đội viên lớp 9

  – Đọc và tìm hiểu các bài nói, bài viết và lời dạy của Bác Hồ đối với đoàn viên, thanh niên; hiểu biết những điểm chính về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biết tiểu sử tóm tắt một số tấm gương anh hùng liệt sĩ đoàn viên thanh niên.

  – Tuyên truyền và hướng dẫn cho đội viên, thiếu nhi cùng thực hiện các quyền, bổn phận của trẻ em; các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng.

  – Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những tình huống trong sinh hoạt và học tập.

  – Biết làm trọng tài và hướng dẫn được ít nhất một môn thể thao; biết một số kỹ năng dã ngoại; nắm vững và biết hướng dẫn các kỹ năng an toàn.

  – Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn, nhiệm vụ, quyền hạn của người đoàn viên và điều kiện kết nạp Đoàn; biết nội dung và ý nghĩa các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay; thuộc một số bài hát truyền thống của Đoàn.

  V. TỔ CHỨC KIỂM TRA, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

  1. Tổ chức kiểm tra

  1.1. Thời gian kiểm tra: Công tác kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tiến hành thường xuyên, liên tục theo chủ đề, chủ điểm của từng tháng, quý và năm học. Việc tổ chức kiểm tra có thể đưa vào một phần thời gian của buổi sinh hoạt hoặc tổ chức thành một buổi kiểm tra riêng biệt thông qua các hoạt động tập thể của Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

  1.2. Hình thức kiểm tra: Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để lựa chọn các hình thức kiểm tra cho phù hợp, đảm bảo phương châm “Học mà vui – vui mà học”; tạo khí thế vui tươi, ấn tượng, tự hào trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Hình thức kiểm tra cần vận dụng sáng tạo thông qua các hoạt động:

  – Kiểm tra thông qua hoạt động hàng ngày của tập thể Đội với đội viên, thiếu niên; của Sao Nhi đồng với nhi đồng.

  – Kiểm tra thông qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội theo chủ đề, chủ điểm hàng tuần, hàng tháng.

  – Kiểm tra thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình của nhà trường.

  – Kiểm tra thông qua các phong trào, các hoạt động tập thể của Đội.

  Tùy thuộc vào mỗi hình thức, việc kiểm tra các tiêu chí rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng có thể phân công cho Giáo viên làm tổng phụ trách Đội, giáo viên phụ trách các chi đội, lớp nhi đồng, giáo viên các môn học có liên quan; Ban chỉ huy chi đội, Phụ trách Sao nhi đồng thực hiện, đảm bảo kiểm tra, đánh giá đúng các yêu cầu đạt được của từng tiêu chí.

  2. Công nhận hoàn thành

  2.1. Đánh giá xếp loại

  Việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình rèn luyện đội viên được thực hiện theo hình thức xếp loại đạt và không đạt, cụ thể như sau:

  – Đối với từng tiêu chí rèn luyện: Được công nhận hoàn thành khi có 50% nội dung của tiêu chí rèn luyện trở lên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu. Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị có thể có các hình thức công nhận hoàn thành từng tiêu chí cho phù hợp. Dưới 50% nội dung của tiêu chí rèn luyện xếp loại không đạt yêu cầu sẽ không được công nhận hoàn thành tiêu chí rèn luyện.

  – Đối với từng hạng rèn luyện: Được công nhận hoàn thành khi có 100% nội dung các tiêu chí của hạng rèn luyện trở lên được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu.

  2.2. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành

  Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên do Hội đồng Đội Trung ương ban hành, thống nhất quản lý trong cả nước. Giấy chứng nhận gồm 04 loại:

  – Hoàn thành Chương trình Dự bị đội viên: Cấp cho nhi đồng, thiếu niên lớp 3 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng Dự bị đội viên.

  – Hoàn thành Hạng Măng non: Cấp cho đội viên lớp 5 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng Măng non.

  – Hoàn thành Hạng Sẵn sàng: Cấp cho đội viên lớp 7 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng Sẵn sàng.

  – Hoàn thành Hạng Trưởng thành: Cấp cho đội viên lớp 9 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng Trưởng thành.

  3. Sử dụng kết quả rèn luyện

  3.1. Xét kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh

  – Đối với nhi đồng: Tổ chức cho các em hoàn thành các tiêu chí rèn luyện trong thời gian từ lớp 1 đến lớp 3. Hết học kỳ I của năm học lớp 3, những em đã được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên ở bậc Dự bị đội viên, có đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ được xét kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  – Đối với các em thiếu niên chưa được kết nạp vào Đội: Tổ chức cho các em rèn luyện các tiêu chí theo khối lớp học của mình ở từng hạng rèn luyện. Những em đã hoàn thành tối thiểu 50% tiêu chí rèn luyện theo khối lớp học của mình ở từng hạng rèn luyện, có đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ được xét kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  3.2. Xét danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

  Các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng đã đăng ký rèn luyện và hoàn thành 100% các tiêu chí theo lớp của hạng rèn luyện, có đủ các điều kiện khác theo quy định tiêu chuẩn danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ sẽ được xét công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ của năm học đó.

  3.3. Xét giới thiệu kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Các em đội viên đã đăng ký rèn luyện và hoàn thành 100% các tiêu chí theo lớp của hạng trường thành, có đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ được xét giới thiệu kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Hội đồng Đội Trung ương

  – Ban hành hướng dẫn triển khai chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn …………. tới Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố để tổ chức thực hiện.

  – Ban hành tài liệu, website dữ liệu cung cấp kiến thức phục vụ cho việc tìm hiểu, rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng thống nhất trong cả nước.

  – Tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về nội dung, quy trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đội viên cho Hội đồng Đội, Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh.

  – Chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình rèn luyện đội viên gắn với chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm; thường xuyên theo dõi, rà soát, bổ sung các nội dung chương trình rèn luyện đội viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

  – Định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai chương trình rèn luyện đội viên để giới thiệu và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của các địa phương, đơn vị và cơ sở.

  – Tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên trong các trường phổ thông.

  2. Hội đồng Đội cấp tỉnh

  – Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình rèn luyện đội viên cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

  – Tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn xây dựng cơ chế phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo địa phương; huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội, tạo sự thống nhất trong triển khai chương trình rèn luyện đội viên.

  – Tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về nội dung, quy trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đội viên cho Hội đồng Đội cấp huyện, giáo viên làm tổng phụ trách Đội.

  – Lồng ghép các nội dung của chương trình rèn luyện đội viên vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm của địa phương, đơn vị để thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện.

  – Tổ chức mô hình điểm, thường xuyên theo dõi, rà soát, bổ sung các nội dung chương trình rèn luyện đội viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn; nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của các cơ sở Đội.

  – Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương đội viên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu, suất sắc trong thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

  – Hàng năm tiến hành đánh giá, tuyên dương, khen thưởng các đơn vị triển khai tốt chương trình rèn luyện đội viên vào dịp tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học.

  Trên đây là Chương trình rèn luyện đội viên 2022 mới nhất dành cho các nhà trường tiểu học lập ra nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt trong nhà trường của mình.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button