Pháp Luật

Có được ủy quyền khiếu nại không 2022?

Có được ủy quyền khiếu nại không 2022? Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trên thực tế một số người do nhiều lý do mà không có điều kiện để trực tiếp thực hiện khiếu nại tố cáo của bản thân. Vậy khiếu nại, tố cáo có được ủy quyền? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng share-data.top.

Việc ủy quyền khiếu nại được quy định chi tiết trong văn bản pháp luật.

1. Khiếu nại, tố cáo có được ủy quyền?

1.1. Có được ủy quyền khiếu nại không 2022?

Nghị định 124/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2020. Điều 5 Nghị định quy định về đại diện thực hiện việc khiếu nại. Theo đó, người khiếu nại có thể tự khiếu nại hoặc ủy quyền thực hiện việc khiếu nại cho luật sư hoặc những người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định tại Bộ luật Dân sự. Cụ thể, Luật Khiếu nại quy định:

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Riêng đối với trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại (không phải ủy quyền).

1.2. Có được ủy quyền tố cáo không 2022?

Căn cứ theo Điểm c Khoản 2 Điều 9 Luật tố cáo 25/2018/QH14 quy định

Người tố cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do vậy, người tố cáo không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền tố cáo. Điều này, khác với quy định của Luật khiếu nại, người khiếu nại nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì trong một số trường hợp được ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại.

2. Người được ủy quyền có được ký đơn khiếu nại?

Khiếu nại, tố cáo là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm.
Khiếu nại, tố cáo là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại 02/2011/QH13 quy định về hình thức đơn khiếu nại như sau:

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button