Pháp Luật

Công điện 06/CĐ-TW năm 2016 về chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ

Tải về Bản in

Công điện 06/CĐ-TW năm 2016 về chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ

Công điện 06/CĐ-TW năm 2016 về chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về quy trình hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Nghị định 94/2014/NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG,
CHỐNG THIÊN TAI-
VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA
TÌM KIẾM CỨU NẠN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 06/CĐ-TW Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

CÔNG ĐIỆN
VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI – VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

– Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

– Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công An, Giao thông Vận tải, Y tế, Công Thương.

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam,

Theo tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: 24 giờ qua các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; dự báo đêm 24/5 ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc khả năng tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, cộng đồng, người dân ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp biết thông tin để chủ động phòng ngừa, ứng phó. Vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét phải khẩn trương và sẵn sàng phương án triển khai sơ tán đến nơi an toàn.

2. Chuẩn bị lực lượng để kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, bến đò, đường ngầm để hướng dẫn người và phương tiện qua lại.

3. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng phát sóng các bản tin dự báo, cảnh báo và tuyên truyền phổ biến các tài liệu về phòng chống lũ quét, sạt lở đất để việc triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó được kịp thời và hiệu quả.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, nắm vững thông tin, thường xuyên báo cáo về Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
  • Như trên;
  • Bộ trưởng – Trưởng ban (để b/c);
  • Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
  • Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  • Văn phòng UBQGTKCN;
  • Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
  • Các thành viên tổ giúp việc BCĐ;
  • Đài THVN, TNVN, TTXVN; HT đài TTDH;
  • Báo Nhân dân;
  • Lưu VT. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button