Pháp Luật

Công văn 1331/BNN-TC

Tải về

Công văn 1331/BNN-TC về cấp username và đường truyền truy cập hệ thống TABMIS cho đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–
Số: 1331/BNN-TC
V/v: Cấp username và đường truyền truy cập
hệ thống TABMIS cho các đơn vị trực thuộc
Bộ Nông nghiệp và PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ban Triển khai TABMIS – Bộ Tài chính

Triển khai hệ thống TABMIS tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo công văn số 814/BTC-KBNN ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán dự toán NSTW trên TABMIS, Bộ đã thực hiện rà soát lại danh sách các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ nằm trong đối tượng triển khai của hệ thống TABMIS. Trên cơ sở phân cấp của Bộ và quy mô tổ chức của đơn vị, đề nghị Ban triển khai cấp username và đường truyền theo thứ tự ưu tiên cho các đơn vị sau:

1. Tổng cục Thủy sản

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 5 đơn vị cấp 3

2. Tổng cục Thủy lợi

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

3. Tổng cục Lâm nghiệp

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 8 đơn vị cấp 3

4. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 21 đơn vị (cấp 3), 25 đơn vị (cấp 4)

– Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

5. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 13 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: 171 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội

6. Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 16 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội

7. Cục Thú y

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 16 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

8. Cục Bảo vệ thực vật

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 18 đơn vị cấp 3

– 149 Hồ Đắc Di – Quận Đống Đa – Hà Nội

9. Viện Chăn nuôi

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 13 đơn vị cấp 3

– Xã Thụy Phương, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

10. Viện Thú y

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 3 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Số 86 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

11. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 5 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

12. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình – HN

13. Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 5 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Số 61 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

14. Viện Cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

15. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

16. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

– Số đơn vị cấp dưới trực thuộc: 6 đơn vị cấp 3

– Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, Tp.HCM

Đề nghị Ban triển khai TABMIS cấp username và đường truyền cho các đơn vị trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Phạm Văn Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button