Giáo Dục

Công văn 4338/BGDĐT-GDTC

Tải về Bản in

Công văn 4338/BGDĐT-GDTC – Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Bộ GĐ&ĐT ban hành Công văn 4338/BGDĐT-GDTC thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng ở các cơ sở giáo dục. Cụ thể, các trường học cần chủ động phối hợp với cơ sở y tế địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và triển khai một số biện pháp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4338/BGDĐT-GDTC
V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 4731/BYT-DP ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tay chân miệng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:

1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơquan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình.

2. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, cung cấp đủ nước sạch.

3. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơsở giáo dục để tổ chức khám, điều trị và xử lý kịp thời ổdịch.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029. E-mail: [email protected]

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  • Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
  • UBND các tỉnh, thành phố (để p/h chỉ đạo);
  • Các Vụ: GDCT&CTHSSV; GDMN, GDTH, GDTrH, GDDT; Cục NG&CBQLGD (để p/h thực hiện);
  • Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
    Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Thuộc tính văn bản: Công văn 4338/BGDĐT-GDTC

Số hiệu 4338/BGDĐT-GDTC
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Giáo dục, Thể thao – Y tế
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày hiệu lực 18/09/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button