Pháp Luật

Công văn 4529/VKSTC-V15 về thông báo thi tuyển Kiểm sát viên do Hội đồng thi tuyển KSV ban hành

Tải về Bản in

Công văn 4529/VKSTC-V15 – Thông báo thi tuyển Kiểm sát viên do Hội đồng thi tuyển KSV ban hành

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân VKSND tối cao thông báo kèm theo Công văn 4529/VKSTC-V15. Mời các bạn cùng tham khảo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; lịch thi và thời gian thi như sau.

Quyết định 698/QĐ-CA năm 2016 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Thông báo 385/TB-VKSTC về sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KSV
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4529/VKSTC-V15
V/v thông báo thi tuyển KSV
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: – Đồng chí Viện trưởng VKS quân sự trung ương;

– Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;

– Đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2 và 3;

– Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 29/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân VKSND tối cao thông báo như sau:

1. Danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

2. Địa điểm, thời gian, ôn, thi:

2.1. Đối với người dự thi đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, VKSND tỉnh, thành phố và VKS quân sự từ Quảng Trị trở ra, địa điểm tổ chức ôn, thi tại: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Thời gian:

– Ngày 19/11/2016: Đăng ký nhận phòng ở (đối với người dự thi đang công tác tại các VKSND tỉnh gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên). Đối với các địa phương khác, do điều kiện nhà trường không thể bố trí đủ chỗ ở nên đề nghị tự liên hệ chỗ ở trong quá trình ôn, thi.

– Ngày 20/11/2016: Tổ chức ôn thi (Bu+ổi sáng đối với người đăng ký thi tuyển KSV trung cấp, buổi chiều đối với người đăng ký thi KSV sơ cấp và KSV cao cấp).

– Ngày 21/11/2016: Khai mạc và tổ chức thi:

+ Buổi sáng: Khai mạc từ 7h 30′; thi viết bắt đầu từ 8h30′;

+ Buổi chiều: từ 15h00′ thi trắc nghiệm.

2.2. Đối với người dự thi đang công tác tại Văn phòng 2 VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2, VKSND cấp cao 3; VKSND tỉnh, thành phố và VKS quân sự từ Thừa Thiên Huế trở vào, địa điểm tổ chức ôn, thi tại: Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian:

a) Đợt 1: Thi Kiểm sát viên trung cấp

– Ngày 24/11/2016: đăng ký nhận phòng ở (trừ những người đang công tác tại những đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

– Ngày 25/11/2016: tổ chức ôn thi trong buổi sáng.

– Ngày 26/11/2016: tổ chức thi;

 • Buổi sáng: từ 8h30′ thi viết;
 • Buổi chiều: từ 15h00′ thi trắc nghiệm.

b) Đợt 2: Thi Kiểm sát viên cao cấp và Kiểm sát viên sơ cấp

 • Ngày 27/11/2016: đăng ký nhận phòng ở (trừ những người đang công tác tại những đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).
 • Ngày 28/11/2016: tổ chức ôn thi buổi sáng đối với người đăng ký thi tuyển KSV sơ cấp, buổi chiều đối với người đăng ký dự thi KSV cao cấp).

– Ngày 29/11/2016: tổ chức thi;

 • Buổi sáng: từ 8h30′ thi viết;
 • Buổi chiều: từ 15h00′ thi trắc nghiệm.

3. Lệ phí thi, hệ thống kiến thức và phòng ở: do trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh thu theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

Vụ Tổ chức cán bộ. Viện trưởng VKS quân sự trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt đến người dự thi thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý có mặt đầy đủ, đúng thời gian để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đồng chí liên hệ như sau:

 • Về bố trí chỗ ở tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội: đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, số điện thoại: 0983918005;
 • Về bố trí chỗ ở tại trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh: đồng chí Hoàng Thị Kim Chi, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0903901357;
 • Về danh sách dự thi: đồng chí Hà Duy Thảo, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phía Nam, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, số điện thoại: 0918599265.

Nhận được thông báo này, đề nghị đồng chí thông báo và tạo điều kiện để công chức về dự thi đúng thời gian quy định.

Nơi nhận: KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
 • Như kính gửi;
 • Trường ĐHKSHN;
 • HĐTTKSV;
 • Lưu: V15.
Nguyễn Hải Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button