Pháp Luật

Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội cần những điều kiện gì?

Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội cần những điều kiện gì? Các quy định về cử tri gồm những gì? Cử tri là những người nắm giữ lá phiếu quan trọng đối với đất nước, do đó cử tri cũng phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.

1. Cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội cần những điều kiện gì?

1.1 Độ tuổi của cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội

Tính đến ngày được công bố bầu cử tức ngày 23/05/2021, cử tri phải đủ 18 tuổi trở lên.

=> Độ tuổi của cử tri tính đến ngày được công bố bầu cử là từ đủ 18 tuổi

Ví dụ: A sinh ngày 21/7/2003 thì tính đến ngày 21/7/2021 A đủ 18 tuổi

=> 22/7/2021 trở đi thì A được tính là từ đủ 18 tuổi

1.2  Quy định về danh sách cử tri

Nguyên tắc lập danh sách cử tri được quy định tại điều 29 Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND 2015 (Luật bầu cử) như sau:

– Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

– Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

– Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

– Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

– Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

1.3 Những người không được ghi vào danh sách cử tri

Theo quy định tại điều 30 Luật bầu cử, những trường hợp sau đây không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button