Tài Liệu

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 Thạch Thành 1

Xem ngay mẫu đề thi thử năm học 2020 – 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường Thạch Thành 1 lần 1


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 2
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 3
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 4
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 5
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 6
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 7
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 8
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 9
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 10
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 11
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 12
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 13
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 14
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 15
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 16
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 17
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 18
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 19
Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 trường Thạch Thành 1 trang 20

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT Toán năm 2021 lần 1 trường Thạch Thành 1

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2021 lần 1 của trường Thạch Thành 1:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 2 A 3 A 4 D 5 B
6 C 7 A 8 D 9 A 10 A
11 C 12 C 13 B 14 A 15 B
16 D 17 B 18 C 19 D 20 D
21 B 22 B 23 C 24 C 25 D
26 B 27 B 28 D 29 A 30 B
31 A 32 C 33 D 34 C 35 A
36 C 37 D 38 A 39 C 40 A
41 A 42 D 43 A 44 D 45 D
46 B 47 B 48 C 49 D 50 B

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button