Giáo Dục

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Phú Thọ 2021 – Sáng ngày 10/6 các bạn học sinh tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức bước vào kì thi vào lớp 10 năm 2021. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2021 Phú Thọ có gợi ý đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2021

  Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Phú ThọĐề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Phú Thọ

  2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Phú Thọ

  Câu I

  1.B 2.D 3.B 4.D

  Câu II

  1.A 2.C 3.B 4.C 5.C 6.A 7.D 8.D
  9.A 10.D 11.B 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A

  Câu III

  1.A 2.A 3.C 4.B

  Câu IV

  1. have (ever) visited

  2. annoys

  3. playing

  4. to tidy

  Câu V

  1. typist

  2. convenient

  3. Undoubtedly

  4. succeeded

  Câu VI.

  1.A

  2.C

  3.C

  4.B

  Câu VII.

  1.A

  2.A

  3.C

  4.D

  Câu VIII

  1. He was three years old.

  2. The national institute for the blind was in Paris.

  3. Yes, there was.

  4. Because it was very difficult to feel the differences between raised letters.

  Câu IX.

  1. asked me what I had done to avoid coronavirus.

  2. she had performed well, she received good comments.

  3. study hard, you will pass the exam.

  4. will be introduced by Vinfast Automobile Company.

  5. more creatively than her sister does.

  6. could see Susan off at the airport tonight.

  3. Lịch thi vào lớp 10 năm 2021 Phú Thọ

  share-data.top xin cập nhật chi tiết lịch thi vào lớp 10 năm 2021 của tỉnh Phú Thọ, mời các bạn cùng tham khảo.

  Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 tỉnh Phú Thọ

  Lịch thi đối với các trường THPT không chuyên.

  Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 tỉnh Phú Thọ

  Lịch thi đối với trường THPT chuyên Hùng Vương.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button