Giáo Dục

Đáp án đề tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn tiếng Nhật – Nhằm giúp các bạn học sinh thuận tiện trong việc tra cứu đáp án môn tiếng  Nhật  thi THPT quốc gia 2021, share-data.top.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết này.

1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn tiếng Nhật

Đề thi tiếng Nhật tốt nghiệp 2021 có 4 đề gốc từ mã 501 đến mã 504 và được sắp xếp, đổi mã đề thành 24 mã, từ mã 501 đến mã 524.

Đề Gốc Các đề được tráo
501 507 509 515 517 523
502 508 510 516 518 524
503 505 511 513 519 521
504 506 512 514 522 524

1.1 Đáp án tiếng Nhật thi tốt nghiệp 2021 mã 501

1.C

2.A

3.B

4.D

5.C

6.B

7.A

8.B

9.B

10.D

11.C

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.A

22.B

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.B

29.B

30.D

31.A

32.A

33.C

34.B

35.A

36.C

37.A

38.A

39.C

40.A

41.B

42.C

43.B

44.C

45.B

46.C

47.B

48.D

49.A

50.C

1.2 Đáp án tiếng Nhật thi tốt nghiệp 2021 mã 502

1.D

2.C

3.C

4.D

5.A

6.A

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.A

13.C

14.B

15.C

16.A

17.D

18.B

19.B

20.C

21.A

22.C

23.C

24.B

25.A

26.B

27.C

28.C

29.D

30.B

31.B

32.D

33.B

34.B

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.D

41.B

42.A

43.B

44.D

45.D

46.A

47.A

48.C

49.B

50.D

1.3 Đáp án đề tiếng Nhật 2021 mã 503

1.B

2.C

3.D

4.C

5.C

6.A

7.D

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.C

14.B

15.A

16.C

17.C

18.C

19.A

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.D

26.C

27.B

28.C

29.C

30.C

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.C

41.D

42.B

43.D

44.D

45.B

46.D

47.A

48.C

49.B

50.B

1.4 Đáp án đề tiếng Nhật 2021 mã 504

1.B

2.C

3.B

4.C

5.A

6.A

7.A

8.C

9.B

10.A

11.C

12.B

13.B

14.A

15.C

16.A

17.D

18.A

19.C

20.A

21.B

22.D

23.B

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.D

32.A

33.D

34.D

35.D

36.A

37.C

38.B

39.B

40.D

41.A

42.B

43.C

44.D

45.B

46.B

47.C

48.B

49.D

50.D

2. Đề thi môn tiếng Nhật THPT quốc gia 2021

share-data.top.vn sẽ cập nhật đề thi THPT quốc gia 2021 môn tiếng Nhật sớm nhất ngay khi buổi thi kết thúc.

Trên đây là Đáp án thi THPT quốc gia 2021 môn tiếng Nhật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

Các bài viết liên quan:

  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn GDCD
  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button