Tài Liệu

Đáp án thi 80 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước – Tuần 3

Cuộc thi trực tuyến 80 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước diễn ra từ 12/4 – 08/05/2021. Cuộc thi nhằm chào mừng 80 năm thành lập đội. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

1. Đáp án thi 80 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước – Tuần 3

1. Ý nghĩa của lễ duyệt Đội là:

A. Lễ duyệt Đội được tổ chức để tỏ sự quan tâm của tổ chức đối với tổ chức Đội và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em phụ trách với tổ chức của mình
B. Nghi lễ giới thiệu sự trưởng thành và biểu dương lực lượng của Đội được tổ chức vào các ngày lễ của Đội
C. Lễ duyệt Đội được tổ chức để biểu dương lực lượng là nghi thức bắt buộc phải có để giới thiệu với xã hội về tổ chức của Đội
D. Lễ duyệt Đội được tổ chức là dịp tạo sự quan tâm của lãnh đạo đồng thời là dịp để biểu dương lực lượng của tổ chức Độ

2. Từ ngày thành lập đến nay theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và được Đoàn thanh niên phục trách, Đội càng ngày càng phát triển, đội đã bao nhiều lần đổi tên:

A. 6 lần
B. 7 lần
C. 8 lần
D. 9 lần

3. 05 đội viên đầu tiên của Đội là ai:

A. Nông Văn Dền, Nông văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì, Lý Thị Xậu
B. Nguyễn Bá Ngọc, Hồ Văn Mên, Lê Văn Tám, K’pa K’lơn, Lý Văn Tịnh
C. Nông Văn Dền, Lý Thị Nì, Nông Văn Thàn,, La Văn Cầu, Vừ A Dính
D. Nông Văn Dền, Nông văn Thàn, Lê Văn Tám, Lý Thị Nì, Lý Thị Xậu

4. Quyển sách với tựa đề “Thiếu nhi Bình Dương lớn lên cùng đất nước – Mừng Đội Ta 79 mùa hoa” được xuất bản tháng năm nào và bao nhiêu chương:

A. Tháng 3/2020 gồm 7 chương
B. Tháng 5/2020 gồm 7 chương
C. Tháng 3/2020 gồm 8 chương
D. Tháng 5/2020 gồm 8 chương

5. Để trở thành 1 sao nhi đồng, các bước tiến hành theo trình tự sau:

A. Tập hợp nhi đồng, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận sao, bầu trưởng sao
B. Tập hợp nhi đồng, bầu trưởng sao, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận sao
C. Tập hợp nhi đồng, đặt tên sao, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận sao
D. Tập hợp nhi đồng, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận sao, đặt tên sao

6. Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Bình Dương các thời kỳ gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 9 đồng chí
B. 10 đồng chí
C. 11 đồng chí
D. 12 đồng chí

7. Theo nghi thức Đội, bài hát quy định lễ kết nap đội, lễ trưởng thành Đội là gì?

A. Mơ ước ngày mai; Tiến lên đoàn viên
B. Mơ ước ngày mai; Em là mầm non của Đảng
C. Bay cao tiếng hát ước mơ; Tiến lên đoàn viên
D. Em yêu chiếc Khăn quàng; Em là mầm non của Đảng

8. Chức năng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Quản lý – Giáo dục
B. Tổ chức – Quản lý
C. Giáo dục – Tổ chức
D. Điều hành – Giáo dục

9. “Bóng ai bé nhỏ liêu xiêu
Dìu hai em bé thương yêu xuống hầm”

2 câu thơ trên nói về người anh hùng nào?

A. Lê Văn Tám
B. Kơ – pa – ko – lơng
C. Nguyễn Bá Ngọc
D. Hồ Văn Mên

10. Năm 1961, phong trào “Nghìn việc tốt” của Đội phát triển khắp các địa phương trở thành một phong trào lớn của Đội cho đến nay theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh nào?
A. Tam Sơn, Hà Bắc
B. Sơn Tây, Hải Phòng
C. Thủ Dầu Một, Bình Dương
D. Sài Gòn

11. Tại sao ngày 9/01/1950 đã trở thành ngày HS-SV toàn quốc:

A. Đó là ngày thành lập Đoàn SV-HS Sài Gòn – Chợ Lớn.
B. Đó là ngày thành lập Liên đoàn SV-HS Việt Nam
C. Đó là ngày Đoàn SV-HS Sài Gòn – Chợ Lớn hoạt động công khai
D. Đó là ngày diễn ra cuộc biểu tình tuần hành của SV-HS Sài Gòn – Chợ Lớn

12. Chủ trì việc phát động các phong trào hành động, đề xuất các chủ đề mà tổ chức thực hiện một số hoạt động lớn như: hội trại, đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, các hội thi, các công trình măng non. Đó là nhiệm vụ chính của:

A. Liên đội
B. Chi đội
C. Phân đội
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng

13. Mọi công việc của Đội đều do mỗi đội viên và tập thể Đội dân chủ bàn bạc và quyết định. Đó là thể hiện:

A. Sự phụ trách của Đoàn
B. Sự tự quản của Đội
C. Nguyên tắc hoạt động Đội
D. Sự phụ trách của Đoàn và sự tự quản của Đội

14. Đường mòn Hồ Chí Minh còn có những tên gọi nào?

A. Đường Nam Lào – Đường Quyết tử – Đường Thống Nhất
B. Đường 20 – Đường Thống Nhất – Đường Quyết Thắng
C. Đường Nam Bắc – Đường Quyết tử – Đường 20
D. Đường Quyết Thắng – Đường Nam Lào – Đường Hồ Chí Minh

15. Toàn Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu Hội đồng đội huyện thị, thành phố và bao nhiêu hội đồng đội xã phường thị trấn?

A. 9 Hội đồng Đội huyện thị thành phố và 90 Hội đồng Đội xã phường thị trấn
B. 9 Hội đồng Đội huyện thị thành phố và 91 Hội đồng Đội xã phường thị trấn
C. 10 Hội đồng Đội huyện thị thành phố và 90 Hội đồng Đội xã phường thị trấn
D. 10 Hội đồng Đội huyện thị thành phố và 91 Hội đồng Đội xã phường thị trấn

16. Muốn lựa chọn được những người có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban chỉ huy Đội cần phải:

A. Lựa chọn thật cẩn thận
B. Chọn những đội viên hoàn hảo
C. Nắm vững Điều lệ Đội
D. Định ra các tiêu chuẩn đối với Ban chỉ huy

17. Ngày 15.5.1941, Đảng ta đã chỉ thị cho Đoàn thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong và Hội Nhi đồng cứu vong. Mục đích của Đội thời kỳ này là gì?

A. Dự bị vào giúp đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập
B. Học tập Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy
C. Rèn luyện trở thành cháu ngoan Bác Hồ
D. Phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

18. Chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 của Đội thiếu niên tiền phong tỉnh Bình Dương là gì?

A. Thiếu nhi Bình Dương học tập tốt, lao động tốt, rèn luyện chăm
B. Thiếu nhi Bình Dương tự hào truyền thống – tiến bước lên Đoàn
C. Thiếu niên Bình Dương tự hào truyền thống – tiến bước lên Đoàn
D. Thiếu niên Bình Dương, học tập tốt, rèn luyện chăm

19. Các biểu trưng của Đội bao gồm?

A. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng
B. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội
C. Cờ Đội, Huy hiệu Đội Khăn quàng, Khẩu hiệu Đội
D. Cờ Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội

20. Quản lý và sử dụng quỹ Đội là:

A. Phụ trách Đội
B. Chi đội
C. Liên đội
D. Chi đội và Liên đội

2. Đáp án thi 80 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước – Tuần 2

1. Ngày 1/6/1954, tại chiến khu Việt Bắc tờ báo đầu tiên của Đội thiếu niên Tháng Tám ra đời với tên gọi là:

A. Báo Tiền Phong Thiếu Nhi
B. Báo Tiền Phong Thiếu Niên
C. Báo Thiếu Niên Tiền Phong
D. Báo Thiếu Nhi Tiền Phong

2. Hồ Văn Mên là con em của quê hương:

A. Bình Dương
B. Bình Phước
C. Đồng Nai
D. Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đội TNTP Hồ Chí Minh sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu”. Điều này thể hiện qua ý nghĩa của:

A. Huy hiệu măng non
B. Khăn quàng đỏ của Đội viên
C. Tên gọi Đội TNTP Hồ Chí Minh
D. Khẩu hiệu của Đội

4. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết cho Đội Thiếu niên Tiền phong, Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu ngày tháng, năm, nào?

A. Tháng 9/1969
B. Tháng 12/1969
C. Tháng 5/1970
D. Tháng 1/1970

5. Vừ A Dính hy sinh trong giai đọan kháng chiến chống.

A. Thực dân Pháp
B. Đế quốc Mỹ
C. Bành trướng Bắc Kinh
D. Phong kiến

6. Bức tượng anh Kim Đồng đang tung con chim sáo bay lên, được dựng ngay tại ngôi mộ của anh trong dịp:

A. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh
B. Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh
C. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh
D. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh

7. Ngày 2/9/1969 Bác Hồ từ trần. Trong nỗi đau thương mất mác này, thiếu nhi cả nước đã long trọng mở đợt sinh hoạt chủ đề:

A. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm xứng đáng cháu ngoan trò giỏi
B. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm phấn đấu cháu ngoan Bác Hồ
C. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm xứng đáng là con ngoan trò giỏi
D. Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, chăm học chăm làm xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

8. Phụ trách Sao là ai?

A. Thầy Cô Tổng phụ trách Đội
B. Thầy Cô giáo viên chủ nhiệm
C. Là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
D. Tất cả đều sai

9. Vừ A Dính là người dân tộc:

A. Nùng
B. Mường
C. Mông
D. Tày

10. Khẩu hiệu Đội: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng” được Hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn quyết định thống nhất trong thời gian nào?

A. Tháng 6/1975
B. Tháng 6/1977
C. Tháng 6/1976
D. Tháng 6/1978

11. Quê hương đầu tiên của phong trào Đội:

A. Pắc Bó
B. Cao Bằng
C. Nghệ An
D. Cả 3 đều đúng

12. “Hải Thượng Lãn Ông” là hiệu của một danh y . Tên thật của ông là gì?

A. Lê Hữu Trác
B. Hòa Đà
C. Nguyễn Bá Tĩnh
D. Tuệ Tĩnh

13. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” là của:

A. Lê Đại Hành
B. Nguyễn Trãi
C. Lý Thường Kiệt
D. Lý Chiêu Hoàng

14. “Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức cho thiến niên, nhi đồng làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”. Điều này thể hiện:

A. Mục đích của tổ chức Đội.
B. Tính chất của tổ chức Đội
C. Nhiệm vụ của tổ chức Đội.
D. Chức năng của tổ chức Đội.

15. Bác Tôn Đức Thắng đã trao cho tổ chức Đội lá cờ thêu dòng chữ bên dưới trong dịp nào:

“Vâng lời Bác dạy
Làm nghìn việc tốt
Chống Mỹ cứu nước
Thiếu niên sẵn sàng”

A. Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1966)
B. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1971)
C. Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1976)
D. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1981)

16. Khi tập hợp các đội hình, khẩu lệnh của chỉ huy là:

A. “Chú ý – Toàn chi Đội tập hợp”
B. “Chú ý – Chi Đội tập hợp”
C. “Toàn chi Đội tập hợp”
D. “Chi Đội tập hợp”

17. Mộ của Kim Đồng được đội viên cả nước xây dưng vào năm nào:

A. 1985
B. 1986
C. 1987
D. 1988

18. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội?

A. 2 chi đội
B. 3 chi đội
C. 4 chi đội
D. 5 chi đội

19. Cờ Đội có nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Ở giữa có huy hiệu Đội. Đường kính của huy hiệu Đội bằng bao nhiêu phần chiều rộng của cờ?

A. 2/5
B. 1/5
C. 2/4
D. 1/4

20. Giải thưởng Lê Quý Đôn dành để khen tặng các học sinh giỏi. Ông Lê Quý Đôn là:

A. Nhà toán học
B. Nhà thiên văn học
C. Kỹ sư
D. Nhà bác học

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button