Tài Liệu

Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai – Tuần 3

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc của tỉnh. Cuộc thi trắc nghiệm sẽ được tổ chức theo từng tuần, từ ngày 10/01 đến hết ngày 20/02. Mỗi bài thi của thí sinh sẽ gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và tập trung vào các kiến thức cơ bản về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ lịch sử. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi.

Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu 75 năm lịch sử đảng bộ tỉnh Lào Cai thi tại đường link:

  Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lào Cai do share-data.top.vn tìm hiểu nhiều tài liệu và tự làm đáp án. Dù đã tra cứu nhiều tài liệu nhưng vẫn có thể có sai sót. Rất mong muốn mang đến đáp án chính xác nên có sai sót mong các bạn bình luận để Ban Quản Trị share-data.top.vn cập nhật nhanh nhất. Đáp án mang tính chất tham khảo nhé các bạn.

  1. Đáp án 75 năm thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh Lào Cai tuần 3

  Câu 1: Bác Hồ viết “Thư gửi công nhân và cán bộ Apatit Lào Cai” vào thời gian nào?

  A. Tháng 01/1959
  B. Tháng 02/1959
  C. Tháng 03/1959
  D. Tháng 04/1959

  Câu 2: Từ tháng 10/1945 đến tháng 11/1962, Bác Hồ đã có bao nhiêu lần gửi thư cho cán bộ, công nhân, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai?

  A. 03
  B. 04
  C. 05
  D. 06

  Câu 3: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 tăng bao nhiêu lần so với năm 2010?

  A. Tăng 1,8 lần
  B. Tăng 2,1 lần
  C. Tăng 2,6 lần
  D. Tăng 2,8 lần

  Câu 4: Từ ngày 9/11/1976 đến 19/11/1976 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ I đã tiến hành mấy vòng?

  A. 01
  B. 02
  C. 03
  D. 04

  Câu 5: Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch chi tiết về chiến dịch giải phóng Lào Cai vào thời gian nào?

  A. Ngày 04/10/1946
  B. Ngày 05/10/1946
  C. Ngày 06/10/1946
  D. Ngày 07/10/1946

  Câu 6: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra bao nhiêu lĩnh vực đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh?

  A. 02 lĩnh vực đột phá
  B. 03 lĩnh vực đột phá
  C. 05 lĩnh vực đột phá
  D. 06 lĩnh vực đột phá

  Câu 7: Năm 2010, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh Lào Cai đạt bao nhiêu?

  A. 798 triệu USD
  B. 800 triệu USD
  C. 810 triệu USD
  D. 900 triệu USD

  Câu 8: Đến hết tháng 6 năm 2021 tỉnh Lào Cai có bao nhiêu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?

  A. 51 xã
  B. 61 xã
  C. 67 xã
  D. 68 xã

  Câu 9: Giai đoạn 1965 – 1970, Nhân dân các dân tộc Lào Cai vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vừa phát triển sản xuất, cùng cả nước chi viện cho chiến trường miền Nam. Để phát triển sản xuất, Tỉnh ủy Lào Cai đã đề ra mục tiêu trọng tâm gì?

  A. Đẩy mạnh sản xuất nông – lâm nghiệp
  B. Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương
  C. Phát triển mạng lưới giao thông vận tải
  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi và động viên anh em thương binh đã tham gia chiến dịch Lê Hồng Phong I vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 05/01/1950
  B. Ngày 05/3/1950
  C. Ngày 01/5/1950
  D. Ngày 10/5/1950

  Câu 11: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI đã đề ra bao nhiêu mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025?

  A. 20 mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp
  B. 24 mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp
  C. 30 mục tiêu, 10 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp
  D. 10 mục tiêu, 20 nhiệm vụ trọng tâm, 30 nhóm giải pháp

  Câu 12: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 08/01/1961 đến ngày 10/01/1961
  B. Từ ngày 08/02/1961 đến ngày 10/02/1961
  C. Từ ngày 08/03/1961 đến ngày 10/3/1961
  D. Từ ngày 08/4/1961 đến ngày 10/4/1961

  Câu 13: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 22/8/2015 đến ngày 24/8/2015
  B. Từ ngày 22/9/2015 đến ngày 24/9/2015
  C. Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 24/10/2015
  D. Từ ngày 22/11/2015 đến ngày 24/11/2015

  Câu 14: Năm 2020 Đảng bộ tỉnh Lào Cai có bao nhiêu đảng viên?

  A. 40.742 đảng viên
  B. 50.542 đảng viên
  C. 50.942 đảng viên
  D. 51.542 đảng viên

  Câu 15: Lào Cai gia nhập “Câu lạc bộ 1000 tỷ” vào thời điểm nào?

  A. Năm 2000
  B. Năm 2001
  C. Ngày 2005
  D. Ngày 2010

  Câu 16: Thực hiện chủ trương của Liên khu 10, tỉnh Lào Cai thành lập “Ban Xung phong Quyết thắng” vào thời gian nào?

  A. Tháng 02/1948
  B. Tháng 3/1948
  C. Tháng 4/1948
  D. Tháng 5/1948

  Câu 17: Đại hội Đại biểu tỉnh Lào Cai lần thứ XII diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 26/9/2000 đến ngày 29/9/2000
  B. Từ ngày 26/10/2000 đến ngày 29/10/2000
  C. Từ ngày 26/11/2000 đến ngày 29/11/2000
  D. Từ ngày 26/12/2000 đến ngày 29/12/2000

  Câu 18: Chiến dịch Lê Hồng Phong đợt II kết thúc thắng lợi, Lào Cai được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 10/01/1950
  B. Ngày 01/10/1950
  C. Ngày 01/11/1950
  D. Ngày 11/11/1950

  Câu 19: Tháng 5/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp gì khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống Nhân dân?

  A. Khôi phục nền sản xuất nông nghiệp, tập trung giải quyết nạn đói, đảm bảo lương thực cho Nhân dân
  B. Vận động Nhân dân tăng gia sản xuất tự giải quyết nạn đói, thực hiện 10 chính sách khuyến khích sản xuất, tích cực khai hoang, phục hoá và điều chỉnh ruộng đất cho nông dân
  C. Chú trọng công tác động viên chính trị trong quần chúng Nhân dân, từng bước đưa nông dân vào làm ăn tập thể
  D. Cả 3 đáp án trên.

  2. Đáp án 75 năm thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh Lào Cai tuần 2

  Câu 1: Trong 30 năm tái lập và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Lào Cai giai đoạn 1991 – 2020 là bao nhiêu?

  A. 9,4%/năm
  B. 10,4%/năm
  C. 11,4%/năm
  D. 12,4% năm

  Câu 2: Bộ Xây dựng phê duyệt chính thức phương án quy hoạch đô thị thị xã tỉnh lỵ Lào Cai vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 01/10/1991
  B. Ngày 31/10/1991
  C. Ngày 30/11/1991
  D. Ngày 31/12/1991

  Câu 3: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16/9/2020
  B. Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020
  C. Từ ngày 14/11/2020 đến ngày 16/11/2020
  D. Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 16/12/2020

  Câu 4: Lễ thông tàu đường sắt Hà Nội – Lào Cai, chính thức khởi động lại, kết nối Lào Cai với thủ đô Hà Nội vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 02/9/1992
  B. Ngày 15/8/1993
  C. Ngày 02/9/1993
  D. Ngày 31/12/1993

  Câu 5: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai được khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 14/10/2020
  B. Ngày 15/10/2020
  C. Ngày 21/10/2020
  D. Ngày 01/11/2020

  Câu 6: Lễ thông tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 21/9/2013
  B. Ngày 21/9/2014
  C. Ngày 21/9/2015
  D. Ngày 21/9/2016

  Câu 7: Đại hội Đại biểu tỉnh Lào Cai lần thứ X diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 09/12/1991 đến ngày 11/12/1991
  B. Từ ngày 09/01/1992 đến ngày 11/01/1992
  C. Từ ngày 09/02/1992 đến ngày 11/02/1992
  D. Từ ngày 19/02/1992 đến ngày 21/02/1992

  Câu 8: Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được thành lập gồm bao nhiêu đồng chí?

  A. 02
  B. 03
  C. 04
  D. 05

  Câu 9: Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn đã mở Hội nghị “Pháo đài tỉnh” vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 13/7/1979
  B. Ngày 13/7/1978
  C. Ngày 14/7/1978
  D. Ngày 15/7/1978

  Câu 10: Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 12/4/1950 đến ngày 18/4/1950
  B. Từ ngày 11/4/1951 đến ngày 18/4/1951
  C. Từ ngày 12/4/1951 đến ngày 18/4/1951
  D. Từ ngày 13/4/1951 đến ngày 18/4/1951

  Câu 11: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 26/9/2010 đến ngày 28/9/2010
  B. Từ ngày 26/10/2010 đến ngày 28/10/2010
  C. Từ ngày 26/11/2010 đến ngày 28/11/2010
  D. Từ ngày 26/12/2010 đến ngày 28/12/2010

  Câu 12: Những kinh nghiệm quý rút ra qua 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Lào Cai là gì?

  A. Kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với củng cố an ninh – quốc phòng. Tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế để phát triển ổn định.
  B. Coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đố trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với nhận thức của Nhân dân, luôn luôn tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
  C. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận – dân tộc, đổi mới mạnh mẽ công tác vận động quần chúng, tăng cường tập hợp quần chúng vào các tổ chức và các phong trào hành động cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.
  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 13: Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai là chi bộ Cam Đường (Lúc đó thuộc huyện Bảo Thắng), được thành lập ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 10/10/1948
  B. Ngày 15/10/1948
  C. Ngày 20/10/1948
  D. Ngày 25/10/1948

  Câu 14: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Lào Cai đạt bao nhiêu?

  A. 8,08%/năm
  B. 9,08%/năm
  C. 10,08%/năm
  D. 11,8%/năm

  Câu 15: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 10/10/1985 đến ngày 13/10/1985
  B. Từ ngày 10/10/1986 đến ngày 13/09/1986
  C. Từ ngày 10/10/1986 đến ngày 13/10/1986
  D. Từ ngày 10/10/1986 đến ngày 13/11/1986

  Câu 16: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ IV được tiến hành vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 24/6/1962 đến ngày 26/6/1962
  B. Từ ngày 23/6/1962 đến ngày 26/6/1963
  C. Từ ngày 24/6/1963 đến ngày 26/6/1963
  D. Từ ngày 25/6/1963 đến ngày 26/6/1963

  Câu 17: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh Lào Cai giai đoạn 1996-2000 đạt bao nhiêu?

  A. 5,2%/năm
  B. 5,3%/năm
  C. 5,8%/năm
  D. 5,9%/năm

  Câu 18: Khi tái lập tỉnh, Lào Cai có bao nhiêu đơn vị hành chính?

  A. 08
  B. 09
  C. 10
  D. 11

  Câu 19: Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ tới thăm thời gian nào?

  A. Từ ngày 23/9/1958 đến 24/9/1958
  B. Từ ngày 21/9/1959 đến 24/9/1958
  C. Từ ngày 22/9/1958 đến 24/9/1958
  D. Từ ngày 23/9/1959 đến 24/9/1959

  3. Đáp án 75 năm thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh Lào Cai tuần 1

  Câu 1: Lào Cai hoàn thành phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt – Trung vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 30/12/1997

  B. Ngày 01/10/2001

  C. Ngày 30/12/2007

  D. Ngày 31/12/2007

  Câu 2: Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn bao nhiêu?

  A. 8,36%

  B. 8,46%

  C. 8,56%

  D. 9,46%

  Câu 3: Nhân dịp Lào Cai được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và căn dặn đồng bào cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang Lào Cai vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 25/11/1950

  B. Ngày 26/11/1950

  C. Ngày 27/11/1950

  D. Ngày 28/11/1950

  Câu 4: Sau ngày giải phóng Lào Cai lần thứ nhất, Chính quyền Cách mạng tỉnh Lào Cai được tái lập theo chế độ quân quản vào thời gian nào?

  A. Cuối tháng 9/1946

  B. Cuối tháng 10/1946

  C. Cuối tháng 11/1946

  D. Cuối tháng 12/1946

  Câu 5: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra bao nhiêu nhóm giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh?

  A. 7 nhóm giải pháp

  B. 8 nhóm giải pháp

  C. 9 nhóm giải pháp

  D. 10 nhóm giải pháp

  Câu 6: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai giai đoạn 1991 – 1995 đạt bao nhiêu?

  A. 11,5%/năm

  B. 11.8%/năm

  C. 11,9%/năm

  D. 12,8%/năm

  Câu 7: Đại hội Đại biểu tỉnh Lào Cai lần thứ XI diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 02/3/1996 đến ngày 04/3/1996

  B. Từ ngày 02/4/1996 đến ngày 04/4/1996

  C. Từ ngày 02/5/1996 đến ngày 04/5/1996

  D. Từ ngày 02/6/1996 đến ngày 04/6/1996

  Câu 8: Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập vào thời gian nào?

  A. Đầu tháng 8/1946

  B. Đầu tháng 9/1946

  C. Đầu tháng 10/1946

  D. Đầu tháng 11/1946

  Câu 9: Tỉnh Lào Cai được tái lập ngày, tháng, năm nào?

  A. 01/9/1991

  B. 01/10/1991

  C. 01/11/1991

  D. 01/12/1991

  Câu 10: Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 03/2/1947

  B. Ngày 02/3/1947

  C. Ngày 05/3/1947

  D. Ngày 03/5/1947

  Câu 11: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Lào Cai có bao nhiêu người đăng ký tình nguyện lên đường chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam?

  A. 18.748

  B. 18.749

  C. 18.750

  D. 18.751

  Câu 12: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 của tỉnh đạt bao nhiêu?

  A. 14%/năm

  B. 14,1%/năm

  C. 14,2%/năm

  D. 14,5%/năm

  Câu 13: Sự kiện Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được thành lập có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử cách mạng của Nhân dân Lào Cai?

  A. Có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra bước ngoặt trong phong trào cách mạng ở Lào Cai.

  B. Phong trào cách mạng ở Lào Cai chính thức có một tổ chức Đảng lãnh đạo dẫn dắt, đưa cách mạng của Lào Cai hòa vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc hướng theo mục tiêu lý tưởng của Đảng

  C. Phong trào cách mạng ở Lào Cai đã có sự chủ động xây dựng lực lượng cách mạng về mọi mặt, chuẩn bị kháng chiến trường kỳ.

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 14: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II diễn ra vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 22/9/1980 đến ngày 26/9/1980

  B. Từ ngày 22/9/1980 đến ngày 25/9/1980

  C. Từ ngày 22/9/1980 đến ngày 24/9/1980

  D. Từ ngày 22/9/1981 đến ngày 24/9/1981

  Câu 15: Bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô 500 giường bệnh được khánh thành vào năm nào

  A. Năm 2011

  B. Năm 2012

  C. Năm 2013

  D. Năm 2014

  Câu 16: Từ năm 1950 đến năm 1955, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi bao nhiêu chiến dịch tiễu phỉ?

  A. 01

  B. 03

  C. 05

  D. 07

  Câu 17: Nghị quyết số 08 về xây dựng huyện, thị thành pháo đài quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc được Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 21/4/1980

  B. Ngày 21/3/1981

  C. Ngày 21/4/1981

  D. Ngày 21/5/1981

  Câu 18: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm bao nhiêu đồng chí?

  A. 08

  B. 09

  C. 10

  D. 11

  Câu 19: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) xác định đến năm 2030, Lào Cai trở thành?

  A. Tỉnh phát triển của cả nước

  B. Tỉnh phát triển khá của cả nước

  C. Tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc

  D. Tỉnh phát triển trung bình của cả nước

  Câu 20: Dự đoán số người trả lời đúng?

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button