Giáo Dục

Đề chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 sở GD&ĐT Cao Bằng năm 2019-2020

Các em cùng ôn tập và làm Đề chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 sở GD&ĐT Cao Bằng năm 2019-2020 để bổ sung thêm kiến thức cũng như thư viện các câu hỏi mới cho mình, là tiền đề để đặt kết quả trong bài thi chính thức của mình.

Cấu trúc Đề chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 sở GD&ĐT Cao Bằng năm 2019-2020 gồm 6 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề. Nội dung chi tiết mới các em xem ngay dưới đây.

Đề chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 sở GD&ĐT Cao Bằng năm 2019-2020

Câu  6. Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$frac{2}{3(a+2b+sqrt{8ac})}
– frac{11}{sqrt{2a^2+2(b+c)^2+4})} + frac{8}{3(a+b+c+4)}$

Xem thêm: Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT huyện Việt Yên Bắc Giang năm học 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button