Giáo Dục

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 – 2016 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học Phương Trung 2


Đề KSCL đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 – 2016 môn Toán, Tiếng Việt trường Tiểu học Phương Trung 2 được website.com sưu tầm và đăng tải không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2 mà đây cũng có thể được sử dụng dành cho các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức nâng cao. Mời các em tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 – 2014 trường Tiểu học Phú Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm 2014 – 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh :……………………………………………… Lớp :…………

Nhận xét của giáo viên Ký và ghi rõ họ tên

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

BÀI 1: Đặt tính rồi tính:

17 + 22 46 + 3 69 – 3 56 – 33

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 2: Sợi dây dài 98 cm. Cắt đi 46 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu cm?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 3: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Đáp án đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2

(Thời gian: 20 phút)

Họ và tên học sinh: ……………………………………………… Lớp: …………

Nhận xét của giáo viên Ký và ghi rõ họ tên

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

BÀI 1: Tập chép: Học sinh nhìn đoạn văn bản sau và chép lại:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Còn chín tháng nữa mới được nghỉ hè. Sẽ có biết bao bài tập, bài kiểm tra. Mẹ nói với tôi: “Hãy phấn chấn lên nào, con trai! Mẹ con mình sẽ cùng học mà.” Nghe vậy, tôi thấy vui hơn.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Điền vào chỗ trống c hay k:

……..im khâu, ……iên nhẫn, ……..ái ……ẹo.

Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

BÀI 1: Đặt tính rồi tính:

17 + 22 46 + 3 69 – 3 56 – 33

Yêu cầu học sinh đặt phép tính đúng.

17 + 22 = 39 46 + 3 = 49

69 – 3 = 66 56 – 33 = 23

BÀI 2: Sợi dây dài 98 cm. Cắt đi 46 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu cm?

Bài giải:

Sợi dây còn còn lại số cm là:

98 – 46 = 52(cm)

Đáp số: 52 cm

BÀI 3: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác:

Hình vẽ bên có 3 tam giác

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2

BÀI 1: Tập chép: Học sinh nhìn đoạn văn bản sau và chép lại:

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Còn chín tháng nữa mới được nghỉ hè. Sẽ có biết bao bài tập, bài kiểm tra. Mẹ nói với tôi: “Hãy phấn chấn lên nào, con trai! Mẹ con mình sẽ cùng học mà.” Nghe vậy, tôi thấy vui hơn.

BÀI 2: Điền vào chỗ trống c hay k:

…….im khâu, ……iên nhẫn, ……..ái ……ẹo.

Kim khâu, kiên nhẫn, cái kẹo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button