Giáo Dục

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 8


Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 8 do website biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 9

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 – Đề số 8 (Đề nâng cao)

Bài 1 (2 điểm):

a, Từ các số 4, 0, 7, hãy lập tất cả các số có 3 chữ số (các chữ số không giống nhau) và sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần

b, Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục 3 đơn vị

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

a, 21 + 27 + 28 + 13 + 12 + 19 + 10

b, 46 + 54 – 46 – 54

Bài 3 (2 điểm): Hoa và Lan được cô giáo chia cho 20 quyển vở. Hoa được cô giáo chia cho nhiều hơn Lan và số vở của Hoa nhỏ hơn 13 quyển vở và lớn hơn 11 quyển vở. Hỏi cô giáo chia cho mỗi bạn bao nhiêu quyển vở?

Bài 4 (3 điểm): Minh, Dũng và Hùng có một số viên bi. Minh có một tá viên bi. Dũng có ít hơn Minh 4 viên bi và nhiều hơn Hùng 3 viên bi. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 5 (1 điểm): Kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ để được 3 hình tam giác và 1 hình tứ giác

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 - 2021 - Đề số 8

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

Bài 1:

a, Các số có ba chữ số được lập từ ba chữ số trên là: 470, 407, 740, 704

Sắp xếp: 407, 470, 704, 740

b, Vì 3 = 9 – 6 = 8 – 5 = 7 – 4 = 6 – 3 = 5 – 2 = 4 – 1 = 3 – 0 nên các số có hai chữ số thỏa mãn đề bài là: 30, 41, 52, 63, 74, 85 và 96

Bài 2

a, 21 + 27 + 28 + 13 + 12 + 19 + 10

= (21 + 19) + (27 + 13) + (28 + 12) + 10

= 40 + 40 + 40 + 10

= 130

b, 46 + 54 – 46 – 54

= (46 – 46) + (54 – 54)

= 0 + 0 = 0

Bài 3:

Số vở của Hoa nhỏ hơn 13 quyển vở nhưng lớn hơn 11 quyển vở nên số vở của Hoa là 12 quyển vở

Số vở của Lan là:

20 – 12 = 8 (quyển vở)

Đáp số: Hoa 12 quyển vở, Lan 8 quyển vở

Bài 4:

Vì 1 tá bằng 12 nên Minh có 12 viên bi

Số viên bi Dũng có là:

12 – 4 = 8 (viên bi)

Số viên bi Hùng có là:

8 – 3 = 5 (viên bi)

Số viên bi cả ba bạn có là:

12 + 8 + 5 = 25 (viên bi)

Đáp số: 25 viên bi

Bài 5:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 - 2021 - Đề số 8

——

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 3, Toán lớp 3 nâng cao, bài tập Toán lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button