Giáo Dục

Đề khảo sát chất lượng học sinh đầu năm môn Toán lớp 2 huyện Mường Tè 2014 – 2015


Đề khảo sát chất lượng học sinh đầu năm môn Toán lớp 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2014 – 2015 môn Toán tại huyện Mường Tè được website.com sưu tầm và đăng tải không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2 mà đây cũng có thể được sử dụng dành cho các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức nâng cao. Mời các em tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 – 2016 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học Phương Trung 2

UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 5 câu)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH
ĐẦU NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 2
Thời gian: 45′ (Không kể thời gian chép đề)
Ngày kiểm tra: 25 tháng 8 năm 2014

Câu 1. (3 điểm) Tính:

Đề kiểm tra môn toán lớp 2

b) 90cm – 60cm = 60 – 30 + 20 =0

Câu 2. (1 điểm) Viết các số:

Bảy mươi bảy;

Sáu mươi lăm;

Năm mươi lăm;

Ba mươi hai;

Câu 3. (1 điểm) Viết các số 42; 77; 39; 88 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Câu 4. (2 điểm) Điền dấu ( > ; < ; = ) vào chỗ chấm

32 + 7 ……….. 40 55 – 5 ………. 40 + 5

16 – 3 ………. 16 46 + 2 ……… 60 – 10

Câu 5. (3 điểm) Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh?

Đáp án đề khảo sát chất lượng học sinh đầu năm môn Toán lớp 2

Câu 1: (2 điểm)

Đáp án đề khảo sát chất lượng môn toán

b) (1 điểm)

90cm – 60cm = 30cm 60 – 30 + 20 = 50

Tính đúng kết quả mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2: (1 điểm)

Các số lần lượt là: 77; 65; 55; 32

Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm

Câu 3: (1 điểm)

a) 39; 42; 77; 88 b) 88; 77; 42; 39

Mỗi ý viết đúng được 0,5 điểm

Câu 4: (2 điểm)

32 + 7 < 40 55 – 5 > 40 + 5

16 – 3 < 16 46 + 2 < 60 – 10

Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm

Câu 5: (3 điểm)

Bài giải

Cả hai thùng đựng được số gói bánh là: (0,5 điểm)

20 + 30 = 50 (gói) (2 điểm)

Đáp số: 50 gói bánh. (0,5 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button