Giáo Dục

Đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội năm học 2021-2022

Để khởi đầu năm học mới được thuận lợi, các em học sinh khối 9 hãy cùng giải đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội năm học 2021-2022 và củng cố thêm cho kiến thức của mình nha.

Cấu trúc đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội năm học 2021 2022 gồm 4 bài tập tự luận, thời gian làm bài chỉ là 60 phút mà thôi. Các em cùng tập trung giải những bài nào thấy dễ hơn, rồi sau đó tới những bài khó nha.

Đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội năm học 2021 2022

Nội dung Bài 3 (2,5 điểm). Tìm x

a, $sqrt{9x} + 2 = sqrt{49x}$
b, $frac{sqrt{3x – 1}}{sqrt{1 – x}}= 2$
c, $(3sqrt{x} – 2)(3sqrt{x} + 2) = -5 + (sqrt{x} – 1)^2$

Đáp án đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội

năm học 2021-2022

de khao sat mon toan lop 9

de khao sat chat luong mon toan 9

de thi khao sat mon toan 9

Trên đây là nội dung Đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội năm học 2021-2022 kèm lời giải chi tiết. Các em tiếp tục giải Đề khảo sát Toán 9 trường THCS Ngọc Thụy Hà Nội năm 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button