Giáo Dục

Đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội năm 2021

Big Data VN mời các em học sinh lớp 9 cùng giải bộ đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội năm 2021 với nhiều bài tập tự luận hay sát với chương trình học.

Cấu trúc đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Các em hãy tập trung và nghiêm túc làm bài mới có thể đánh giá được năng lực của mình nha.

Bạn đang xem: Đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội năm 2021

Đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội năm 2021


Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2020-2021 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội

Câu 4. Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm K khác A. Kẻ tiếp tuyến KM với nửa đường tròn (O;R) (M là tiếp điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm M, kẻ các tia tiếp tuyến Ax, By với (O). Tia Ax cắt KM tại E.
1. Chứng minh tứ giác AOME nội tiếp.
2. Chứng minh KA. KB = KM2
3. Kéo dài KE cắt By tại F, kéo dài BM cắt Ax tại N. Kẻ MH vuông góc AB tại H, MH cắt BE tại I. Chứng minh E là trung điểm của AN và ba điểm A, I, F thẳng hàng?

Trên đây là nội dung của đề khảo sát môn Toán 9 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội năm 2021. Các em tiếp tục giải Đề khảo sát môn Toán 9 THCS Phương Liệt Hà Nội lần 3 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button