Giáo Dục

Đề khảo sát Toán 10 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020

Với bộ Đề khảo sát Toán 10 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020 dưới đây, các em có đủ tự tin để đạt được 10 điểm hay không? Nội dung đề thi không khó, tuy nhiên, các em cần nắm chắc kiến thức thì mới có thể đạt được điểm tuyệt đối.

Cấu trúc đề khảo sát Toán 10 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020 gồm 10 câu hỏi trong thời gian làm bài là 90 phút, file đề thi có sẵn đáp án, nội dung xoay quanh chủ đề và tập hơn.

Ý b của câu số 2 như sau:

Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông. Biết rằng có 20 em biết chơi đá cầu, 23 em biết chơi cầu lông, 9 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh chỉ biết chơi đá cầu? Sĩ số lớp là bao nhiêu?

Trên đây là đáp án và Đề khảo sát Toán 10 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020, chúc các em đạt điểm cao, xem thêm Đề khảo sát thpt quốc gia 2020 Toán 10 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 1 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button