Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12 – Đề 2


Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 12 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 12 – Đề 1

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 12 Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất :

A. 128 x 35 + 128 x 65

= 128 x ( 35 + 65)

= 128 x 100

= 12800 …

B. 128 x 35 + 128 x 65

= 4480 + 8320

= 12800 …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là:

A. 6150

B. 43050

C. 5950

D. 6250

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

y x 2 + y x 3 + y x 5 = 9600

A. y = 9600

B. y = 950

C. y = 96000

D. y = 960

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng hai cách

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1 :……………..

………………………

Cách 2 :……………..

………………………

b) 396 x 37 – 396 x 17

Cách 1 :……………..

………………………

Cách 2 :……………..

………………………

Câu 2. Tìm x:

a) X x 27 + X x 30 + X x 43 = 210500

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
b) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Câu 3. Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết:

A = 2007 x 2007

B = 2004 x 2008

Câu 4. Khi nhân một số với 43, một học sinh đã viết nhầm các tính riêng thẳng cột nên được kết quả sai là 10724. Tìm tích đúng của phép nhân đó

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Chuyên mục Bài tập Toán cuối tuần lớp 4 đầy đủ các tuần để các em học sinh có thể củng cố lại kiến thức, ôn tập, ôn thi cho các bài thi học kì.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Các đáp án và câu trả lời nhanh chóng, chính xác!

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 12 Đề 2

Phần I

Câu 1. (A ; 4) (B ; 1) (C ; 2) (D ; 3)

Câu 2. Chọn A

A. 128 x 35 + 128 x 65 = 128 x (35 + 65)

= 128 x 100

= 12800

Câu 3. A. 6150

Câu 4. D.  y = 960

Phần II

Câu 1.

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1:

= 461 x (42 + 58)

= 461 x 100

= 46100

Cách 2:

= 19362 + 26738

= 46100

b) 396 x 37 – 396 x 17

Cách 1

= 396 x (37 – 17)

= 396 x 20

= 7920

Cách 2 :

= 14652 – 6732

= 7920

Câu 2.

a) X x 27 + X x 30 + X x 43 = 210500

X x (27 + 30 + 43) = 210500

X x 100 = 210500

X = 210500 : 100

X = 2105

b) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

(128 – 12 – 16) x X = 5208000

100 x X = 5208000

X = 5208000 : 100

X = 52080

Câu 3.

A = 2007 x 2007

A = 2004 x 2007 + 3 x 2007

B = 2004 x 2008

B = 2004 x (2007 + 1)

B = 2004 x 2007 + 2004

Vì 2004 x 2007 = 2004 x 2007 và 3 x 2007 > 2004 nên A > B

Câu 4. Do viết nhầm các tích riêng thẳng cột nên kết quả sai gấp thừa số thứ nhất số lần là:

4 + 3 = 7 (lần)

Thừa số thứ nhất là:

10724 : 7 = 1532

Tích đúng là:

1532 x 43 = 65876

Đáp số: 65876

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 12 đầy đủ Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán. Các em ôn tập tại nhà, và tự kiểm tra kết quả. Đồng thời đây còn là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề bài ôn tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tin học mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

  • Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 11 – Đề 1
  • Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 11 – Đề 2
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 12 – Đề 1
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 12 – Đề 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button