Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 17 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 17 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 – Đề 2

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Một thửa đất hình chữ nhật có diện tích 8625m2, chiều dài 115m. Chu vi của thửa đất hình chữ nhật đó là:

A. 190m

B. 380m

C. 200m

D. 400m

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Trong các hình chữ nhật và hình vuông vẽ trên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình A

B. Hình D

C. Hình B

D. Hình C

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) Tổng của 25750 và 19075 là 34725

b) Hiệu của 93752 và 91744 là 2008

c) Tích của 4700 và 1000 là 470000

d) Thương của 50625 và 225 là 225

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 47530 : 214

………………

………………

………………

………………

………………
b) 89350 : 431

………………

………………

………………

………………

………………
c) 72911 : 317

………………

………………

………………

………………

………………

Câu 2. Một đội sản xuất của Nông trường Đồng Giao nhập về 576 bao ngô giống. Mỗi bao có 30kg ngô. Người ta chia đều cho 384 gia đình để trồng ngô vào vụ tới. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu ki-lô-gam ngô giống?

Bài giải

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Câu 3. Trại chăn nuôi Thái Bình có tất cả 1925 con gà và vịt. Trong đó số gà nhiều hơn số vịt là 253 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Bài giải

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Câu 4. Tìm x biết: X x 125 = 656250 : 25

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17

Phần I

Câu 1. B

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 3. D. Hình C

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Phần II

Câu 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2.

Tổng số ngô giống được nhập về là: 30 x 576 = 17280 (kg)

Số ngô giống mỗi gia đình được nhận là: 17280 : 384 = 45 (kg)

Đáp số: 45 kg ngô

Câu 3.

Số con gà của trại chăn nuôi là: (1925 + 253) = 1089 (con)

Số con vịt của trại chăn nuôi là: 1925 – 1089 = 836 (con)

Đáp số: 1089 con g ; 836 con vịt

Câu 4.

x x 125 = 656250 : 25

x x 125 = 26250

x = 26250 : 125

x = 210

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button