Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 – Đề 2


Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 34 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tìm câu trả lời sai:

a) 2m2 8dm2= …

A. 28dm2

B. 208dm2

C. 20800cm2

D. 2080000mm2

b) 40560000mm2= …

A. 405600cm2

B. 4056dm2

C. 40m2 56dm2

D. 4m2 56dm2

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 36, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 44, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm ba số đó.

A. 36 ; 40 và 44

B. 32 ; 40 và 48

C. 32 ; 40 và 44

D. 35 ; 40 và 44

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trung bình cộng của số nhỏ nhất có 2 chữ số, số nhỏ nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là 370 …

b) Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số, số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có một chữ số là 367 …

c) Trung bình cộng của số nhỏ nhất có 3 chữ số, số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 101 …

d) Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 994 …

Câu 4. Hãy chọn đáp án đúng:

Tìm diện tích của hình M, biết chu vi hình vuông ABCD là 24cm. Đoạn EH = 4cm và vuông góc với AB.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số đúng là:

A. 60cm2

B. 48cm2

C.36cm2

D. 72cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Bài giải

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 2. Bác Lan và bác Hương mua 37kg gạo. Bác Hồng mua số gạo kém trung bình cộng của cả ba bác là 3kg. Tìm số gạo mà mỗi bác mua, biết rằng bác Lan mua nhiều hơn bác Hương 5kg.

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34

Phần I

Câu 1.

a) A

b) D

Câu 2. B

Câu 3.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 4. B. 48cm2

Phần II

Câu 1. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 72 : 2 = 36 (cm)

Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là: 4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: (36 – 12) : 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 12 + 12 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 24 x 12 = 288 (cm2)

Đáp số: 288cm2

Câu 2. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Theo sơ đồ ta có hai lần trung bình cộng số gạo của ba bác là : 37 – 3 = 34 (kg)

Số gạo bác Hồng mua là: 34: 2 – 3 = 14 (kg)

Số gạo bác Hương mua là: (37 – 5) : 2 = 16 (kg)

Số gạo bác Lan mua là: 37 – 16 = 21 (kg)

Đáp số: Bác Hồng: 14kg gạo

Bác Hương: 16kg gạo

Bác Lan: 21kg gạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button