Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 – Đề 2


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 2 và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 – Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối số thích hợp với ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x, biết: x – 10 = 45

a) x – 10 = 45

x = 45 + 10

x = 55 …

b) x – 10 = 45

x = 45 – 10

x = 35 …

3. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Từ một phép cộng hãy viết hai phép trừ thích hợp (theo mẫu):

8 + 5 = 13 có được:

 • 13 – 8 = 5
 • 13 – 5 = 8

37

+

36

=

36

=

37

=

5. Một thùng dầu có 83l dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25l dầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

6. Một mảnh vải dài 9 dm 3 cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

7. Tính:

5 dm + 23 cm – 18 cm

=…………………..

=…………………..

=…………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 12 – Đề 2

1.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 12 - Đề 2

2. Tìm x, biết: x – 10 = 45

a) x – 10 = 45

x = 45 + 10

x = 55 Đ

b) x – 10 = 45

x = 45 – 10

x = 35 S

3. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 12 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 12 - Đề 2

4.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 12 - Đề 2

5. Một thùng dầu có 83l dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25l dầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu người đó đã lấy ra là: 83 – 25 = 58 (lít)

Đáp số: 58 lít dầu

6. Một mảnh vải dài 9 dm 3 cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

Ta có: 9 dm 3 cm = 93 cm

Chiều dài mảnh vải sau khi cắt là: 93 – 75 = 18 (cm)
Đáp số: 18 cm

7. Tính:

5 dm + 23 cm – 18 cm

= 50 cm + 23 cm – 18 cm

= 73 cm – 18 cm

= 55 cm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 – Đề 1

Sắp tới sẽ là thi học kì 1, các em cùng luyện nhé:

Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

 • Bộ 45 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
 • 19 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án
 • 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 Hay chọn lọc:

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Ngoài bài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 – Đề 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button