Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 – Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt rồi tính:

a) 100 – 77                                                                                     b) 100 – 9

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 72 – x = 24

x = 72 – 24

x = 48 …

c) x – 18 = 57

x = 57 – 18

x = 39 …

b) 72 – x = 24

x = 72 + 24

x = 96 …

d) x – 18 = 57

x = 57 + 18

x = 75 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có một trăm quả trứng. Hỏi sau khi bán bao nhiêu quả trứng thì còn lại ba chục quả trứng?

a) 97 quả trứng …                                              b) 70 quả trứng …

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) 100 – x = 36 + 18                                  b) 95 – x = 100 – 59

6. Tính:

a) 70 + 30 = …

100 – 30 = …

100 – 70 = …

b) 48 + 52 = …

100 – 52 = …

100 – 48 = …

7. Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lợn đó còn bao nhiêu con chưa tiêm phòng dịch?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

8. Một người có 100 kg rau. Sau khi người đó bán được một lượng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

100

40

=

100

60

=

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 15 – Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 72 – x = 24

x = 72 – 24

x = 48 Đ

c) x – 18 = 57

x = 57 – 18

x = 39 S

b) 72 – x = 24

x = 72 + 24

x = 96 S

d) x – 18 = 57

x = 57 + 18

x = 75 Đ

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có một trăm quả trứng. Hỏi sau khi bán bao nhiêu quả trứng thì còn lại ba chục quả trứng?

a) 97 quả trứng S

b) 70 quả trứng Đ

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn C. Ba điểm B, D, C

Phần II: Học sinh trình bày bài làm

5. Tìm x:

a) 100 – x = 36 + 18

100 – x = 54

x = 100 – 54

x = 46

b) 95 – x = 100 – 59

95 – x = 41

x = 95 – 41

x = 54

6. Tính:

a) 70 + 30 = 100

100 – 30 = 70

100 – 70 = 30

b) 48 + 52 = 100

100 – 52 = 48

100 – 48 = 52

7. Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lợn đó còn bao nhiêu con chưa tiêm phòng dịch?

Bài giải

Đàn lợn đó có số con lợn chưa tiêm phòng dịch là: 100 – 75 = 25 (con)

Đáp số: 25 con

8. Một người có 100 kg rau. Sau khi người đó bán được một lượng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

Lượng rau mà người đó đã bán là: 100 – 25 = 75 (kg)

Đáp số: 75 kg

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

100

40

=

60

100

60

=

40

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 – Đề 2

……………………………..

Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

 • Bộ 45 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
 • 19 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án
 • 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 2 Hay chọn lọc:

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Ngoài bài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 – Đề 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button