Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 – Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 2 ; 4 ; 8 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18 ; 20 …..

b) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ……

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

c) 30 ; 27 ; 24 ; 18 ; 15 ; 21 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

d) 30 ; 27 ; 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép nhân đúng hay sai?

*Có tất cả bao nhiêu con gà?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

a) 2 x 3 = 6 (con) ….                                                b) 3 x 2 = 6 (con) ….

*Có tất cả bao nhiêu con mèo?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

c) 2 x 3 = 6 (con) ….                                               d) 3 x 2 = 6 (con) ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

3

2

1

5

7

9

8

6

4

10

Tích

5. Số?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

6. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

7. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

8. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ; … ; … ; …. ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; … ; … ; …. ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; … ; … ; …. ; 6.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 20 – Đề 1

3. a) 2 x 3 = 6 (con) S

b) 3 x 2 = 6 (con) S

c) 2 x 3 = 6 (con) S

d) 3 x 2 = 6 (con) Đ

6. 2 x 6 = 12 (học sinh)

8. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8 ; 10 ; 12 ;14 ; 16 ; 18 ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; 15; 12 ; 9 ; 6.

7. 3 x 5 = 15 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 – Đề 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán nâng cao lớp 2.

………………………….

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • Bộ 145 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
 • 19 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án
 • 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2
 • Bộ 24 đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 – 2020 có đáp án

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021

 • Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Tự nhiên xã hội lớp 2

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Việt

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tin Học

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tin Học năm học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tự nhiên

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tự nhiên và xã hội

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 website biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Việt

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Anh

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án năm 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button