Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 – Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối (theo mẫu):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 1

2. Nối (theo mẫu):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 m = 20 cm …

e) 40 cm = 4 dm…

b) 2 m = 20 dm …

g) 40 cm = 4 m…

c) 3 dm = 30 mm…

h) 50 mm = 5 dm…

d) 3 dm = 30 cm…

i) 50 mm = 5 cm…

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 m = … dm

5m = … dm

b) 20 dm = … m

60 dm = … m

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 cm = … mm

4 cm = … mm

b) 50 mm = … cm

90 mm = … cm

6. Tính:

a) 36m + 28 m = … 18 mm + 7 mm = …
b) 42 m – 24 m = … 35 mm – 9 mm = …
c) 4 km x 6 = … 5 km x 8 = …
d) 32 km : 4 = … 45 km : 5 = …

7. Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải hoa dài hơn tấm vải xanh là 7m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

8. Viết số thích hợp vào ô trống:

23 m

=

15 m

23 m

=

8 m

9. Tính:

3 m – 2 dm = ………..= ………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 30 – Đề 1

3. a) S b) Đ c) S d) Đ

e) Đ g) S h) S i) Đ

7. 18 + 7 = 25 (m)

8. 23 m – 8 m = 15 m

23 m – 15 m = 8 m

9. 3 m – 2 dm = 30 dm – 2 dm = 28 dm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 – Đề 2

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 – Đề 1 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do website biên soạn

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do website biên soạn

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 6
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

 • Trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập môn Tự nhiên xã hội lớp 2 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 2 năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button