Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 – Đề 2

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32 – Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 576 – 23 = 346 …

c) 865 – 4 = 465 …

b) 576 – 23 = 553…

d) 865 – 4 = 861 …

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 400 – 300 = 100 …

c) 570 – 10 = 470 …

b) 400 – 300 = 700 …

d) 570 – 10 = 560 …

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm hiệu của hai số 540 và 30.

A. 840 B. 570 C. 240 D. 510

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số thứ nhất là 758. Số thứ hai kém số thứ nhất là 24. Tìm sô thứ hai.

a) 518 … b) 734 …

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác?

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32 - Đề 1

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Đặt tính rồi tính:

537 -123

…………

…………

…………

658 – 420

…………

…………

…………

349 – 28

…………

…………

…………

236 – 5

…………

…………

…………

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

956

956

956

147

147

147

Số trừ

210

24

Hiệu

746

210

24

123

8. Cửa hàng bán được 350 kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 210 kg gạo tẻ. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

9. Cửa hàng buổi sáng bán được 35ldầu; buổi chiều bán ít hơn buổi sáng là 8l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

10. Điền số thích hợp vào ô trống: 230; 890; 660.

=

=

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 – Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button