Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, cùng các bài tập tự luyện để ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3 tuần 12 thêm chắc chắn.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tìm x:

a) x × 8 = 45 + 27. Giá trị của x là:

8….                   9…….                    10…..

b) x × 8 = 162 – 90. Giá trị của x là:

10….                 9……                     12…….

c) x × 8 = 28 x 2. Giá trị của x là:

7…..                 8……                       9…….

d) x × 8 = 20 x 2. Giá trị của x là:

5……                 6…..                       7……

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng 8kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

A. 7 túi

B. 8 túi

C. 9 túi

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 6m dây điện, Bình cắt ra 3dm. Hỏi số dây điện còn lại gấp bao nhiêu lần số dây điện lấy ra?

17 lần ………..                                     19 lần……….                            21 lần…….

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bác thợ cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn dài 1m. Cứ 12 phút thì cưa xong một đoạn. Hỏi cưa cả cây gỗ hết bao lâu?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Tích

Thừa số

Thừa số

64

8

72

8

12

8

40

8

80

8

3. Tính:

a) 48 : 8 x 9 = ………….

= ………….

b) 72 : 8 x 5 = ……………

= ………….

c) 64 : 8 + 195 = ………….

= ………….

d) 40 : 8 + 317 = ……………

= ………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Phần I: Trắc nghiệm

1. Tìm x:

a) Giá trị của x là:

8 (S) 9 (Đ) 10 (S)

b) Giá trị của x là:

10 (S) 9 (Đ) 12 (S)

c) Giá trị của x là:

7 (Đ) 8 (S) 9 (S)

d) Giá trị của x là:

5 (Đ) 6 (S) 7 (S)

2. Có số túi gạo là: C. 9 túi

3. Số dây điện còn lại gấp số lần số dây điện lấy ra là:

17 lần (S)                                    19 lần (Đ)                                  21 lần (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

Bài giải:

Để cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn 1m, các bác cần cưa làm 6 nhát.

Do đó, thời gian để hai bác cưa cả cây gỗ là:

12 x 6 = 72 (phút)

72 phút = 1 giờ 12 phút

Đáp số: 1giờ 12 phút.

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Tích

Thừa số

Thừa số

64

8

8

72

9

8

96

12

8

40

8

5

80

8

10

3. Tính:

a) 48 : 8 x 9 = 6 x 9

= 54

b) 72 : 8 x 5 = 9 x 5

= 45

c) 64 : 8 + 195 = 8 + 195

= 203

d) 40 : 8 + 317 = 5 + 317

= 322

Bài tập tự luyện cuối tuần lớp 3

Bài 1: Tìm x

a) x : 7 + 59 = 115

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

b) x : 6 = 72 : 8

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Bài 2: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Bài 3: Một bến ô tô có 48 ô tô, sau đó có frac{1}{8} số ô tô rời bến. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Đáp án

Bài 1

a) x : 7 + 59 = 115

x : 7 = 115 – 59

x : 7 = 56

x = 56 : 7

x = 8

b) x : 8 = 72 : 8

x : 8 = 9

x = 9 × 8

x = 72

Bài 2

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo còn lại sau khi bán là:

68 – 28 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo.

Bài 3

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

48 : 8 = 6 (ô tô)

Số ô tô còn lại ở bến xe là:

48 – 6 = 42 (ô tô)

Đáp số: 42 ô tô

>> Bài tiếp theo:

  • Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1
  • Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2

Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2. Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Xem thêm:

  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 12
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 12 – Đề 2
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 12 – Đề 1

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,… từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button