Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3 và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 19.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 1

Họ và tên : …………………………………….Lớp: 3

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là:

9999                                      8888                                1111

b) Số bé nhất có bốn chữ số là:

1111                                      1000                                 1001

c) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

9678                                     9876                                9786

d) Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:

1234                                      1023                                1032

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Số liền trước của một số có bốn chữ số là số có ba chữ số. Tìm số liền sau số có ba chữ số đó.

A. 9999

B. 1000

C. 90000

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Viết thành tổng:

a) 3782 = 3000 + 7000 + 80 + 2

b) 4654 = 4000 + 600 + 50 + 4

c) 7516 = 7000 + 500 + 1 + 6

d) 9047 = 9000 + 400 + 7

Phần II. Trình bày các lời giải bài toán

1. Viết tiếp 5 số vào chỗ chấm:

a) 7854, 7855, 7856…………………………

b) 2120, 2121, 2122…………………………

c) 7415, 7416, 7417…………………………

2. Viết ( theo mẫu):

Hàng

Viết số

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

3

4

7

2347

Hai nghìn ba trăm bốn mươi bảy

4

5

6

8

3782

Năm nghìn sáu trăm mười hai

3. Cho các chữ số: 2,3,4,5.

a) Hãy viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau, trong đó chữ số hàng nghìn là 2.

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

c) Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài giải:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1.

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là:

9999(Đ)                       8888(S)                        1111(S)

b) Số bé nhất có bốn chữ số là:

1111(S)                       1000(Đ)                          1001(S)

c) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

9678(S)                      9876(Đ)                          9786(S)

d) Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:

1234(S)                     1023(Đ)                           1032(S)

2. Số liền sau số có ba chữ số đó là:

Đáp án đúng: B. 1000

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 3782 = 3000 + 7000 + 80 + 2 (Đ)

b) 4654 = 4000 + 600 + 50 + 4 (Đ)

c) 7516 = 7000 + 500 + 1 + 6 (S)

d) 9047 = 9000 + 400 + 7 (S)

Phần II. Trình bày các lời giải bài toán

1. 5 số tiếp theo là:

a) 7857, 7858, 7859, 7860, 7861

b) 2123, 2124, 2125, 2126, 2127

c) 7418, 7419 7420, 7421, 7422

2.

Hàng

Viết số

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

3

4

7

2347

Hai nghìn ba trăm bốn mươi bảy

4

5

6

8

4568

Bốn nghìn năm trăm sáu mưới tám

3

7

8

2

3782

Ba nghìn bảy trăm tám mươi hai

5

6

1

2

5612

Năm nghìn sáu trăm mười hai

3. Bài giải:

a) Các số có 4 chữ số khác nhau, trong đó chữ số hàng nghìn là 2 là: 2345, 2354, 2453, 2435, 2534, 2543.

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé là: 2543, 2534, 2453, 2435, 2354, 2345.

c) Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đén lớn là: 2345, 2354, 2435, 2453, 2534, 2543.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và các bài tập trong sách Giải Cùng em học Toán lớp 3 đầy đủ, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 1. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button