Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 20.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) So sánh 8705 và 8710

A. 8705 > 8710

B. 8705 < 8710

b) So sánh 1km và 1010m

A. 1km = 1010m

B. 1km < 1010m

c) So sánh 140 phút và 2 giờ 20 phút

A. 140 phút = 2 giờ 20 phút

B. 140 phút > 2 giờ 20 phút

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 - Đề 1

N là trung điểm của đoạn thẳng AB …

AN = NB…

N là điểm ở giữa hai điểm A, B …

AN > NB…

b)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 - Đề 1

M là trung điểm của đoạn thẳng AB …

Q là trung điểm của đoạn thẳng BC …

Phần II.

1.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 - Đề 1

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào?

b) Trung điểm của đoạn thẳng CH là điểm nào?

c) Trung điểm của đoạn thẳng AG là điểm nào?

d) Trung điểm của đoạn thẳng DB là điểm nào? Cách B bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

a)……………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………….

c)……………………………………………………………………….

d)……………………………………………………………………….

2. a) Viết các số: 7892, 7899, 7819, 7900, 7993 theo thứ tự từ lớn đến bé

b) Viết các số: 4075, 4015, 4125, 4001, 4721 theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài giải

a)……………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………….

3. Đoạn đường thứ nhất dài 2143m, đoạn đường thứ hai dài hơn đoạn đường thứ nhất 325m. Hỏi cả hai đoạn đường dài bao nhiêu mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 – Đề 1

Phần I

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) So sánh 8705 và 8710

Đáp án đúng là: B. 8705 < 8710

b) So sánh 1km và 1010m

Đáp án đúng là: B. 1km < 1010m

c) So sánh 140 phút và 2 giờ 20 phút

Đáp án đúng là:

A. 140 phút = 2 giờ 20 phút

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a)

N là trung điểm của đoạn thẳng AB (Đ) N là điểm ở giữa hai điểm A, B (Đ)

AN = NB (Đ) AN > NB (S)

b)

M là trung điểm của đoạn thẳng AB (Đ)

Q là trung điểm của đoạn thẳng BC (Đ)

Phần II

1.

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm E.

b) Trung điểm của đoạn thẳng CH là điểm E.

c) Trung điểm của đoạn thẳng AG là điểm D.

d) Trung điểm của đoạn thẳng DB là điểm G, cách B 2cm.

2. a) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 7900, 7899, 7893, 7892, 7819

b) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 4001, 4015, 4075, 4125, 4721

3. Đoạn đường thứ nhất dài 2143m, đoạn đường thứ hai dài hơn đoạn đường thứ nhất 325m. Hỏi cả hai đoạn đường dài bao nhiêu mét?

Bài giải:

Đoạn đường thứ hai dài số mét là:

2143 + 325 = 2468 ( mét)

Cả hai đoạn đường dài số mét là:

2143 + 2468 = 4611 (mét)

Đáp số: 4611 mét

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 – Đề 2

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 20 – Đề 1. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button