Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 – Đề 2


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 24.

1. Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 – Đề 2

Phần I

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 – Đề 2

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tìm x :

a) 1278 + x × 8 = 4878. Giá trị của x là:

450 … 405 … 540 …

b) 3721 – x × 7 = 2006. Giá trị của x là:

425 … 245 … 524 …

c) x × 6 + 2478 = 4404. Giá trị của x là:

312 … 231 … 321 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x:

a) x : 5 = 175 (dư 4), giá trị của x là:

A. 879

B. 789

C. 987

b) x : 7 = 135 (dư 5), giá trị của x là:

A. 905

B. 950

C. 850

c) x × 6 = 1700 + 1048, giá trị của x là:

A. 458

B. 254

C. 524

3. Đánh dấu * vào ô trống đặt sau kết quả đúng

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 24m, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

64m … 192m … 84m …

Phần II

1. Tính giá trị biểu thức:

a) 2468 : 2 x 3 = …………..

= ……………

c) (1560 + 2316) : 4 = …………..

= ……………

b) 2406 : 3 + 1237 = …………..

= ……………

d) 3824 – 4560 : 5 = …………..

= ……………

2. Một cửa hàng nhận về 4 thùng hàng như nhau, mỗi thùng có 1216kg hàng. Số hàng đó chia đều cho 2 xe chở. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng? (giải bằng 2 cách)

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

3. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 - Đề 2

2. Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 – Đề 2

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Giá trị của x là:

450(Đ)              405(S)              540(S)

b) Giá trị của x là:

425(S)                245(Đ)             524(S)

c) Giá trị của x là:

312(S)                 231(S)             321(Đ)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) Giá trị của x là: A. 879

b) Giá trị của x là: B. 950

c) Giá trị của x là: A. 458

3. Chu vi mảnh vườn đó là: 192m (X)

Phần II

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 2468 : 2 x 3 = 1234 x 3

= 3702

b) 2406 : 3 + 1237 = 802 + 1237

= 2039

c) (1560 + 2316) : 4 = 3876 : 4

= 969

d) 3824 – 4560 : 5 = 3824 – 912

= 2912

 2. Bài giải:

Cách 1:

Số kg hàng là:

1216 x 4 = 4864 (kg)

Số kg hàng mỗi xe chở là:

4864 : 2= 2432 (kg)

Đáp số: 2432 kg

Cách 2:

Có 4 thùng hàng chia đều cho hai xe

Mỗi xe chở số thùng hàng là:

4 : 2 = 2 ( thùng)

Mỗi xe chở số kg hàng là:

1216 x 2 = 2432 (kg)

Đáp số: 2432 kg.

3. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 25 – Đề 1

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 24 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button