Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 29.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 1

Phần I

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 1

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tính chu vi và diện tích một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm

Chu vi: 56cm …                      46cm …

Diện tích: 147cm2 …             157cm2

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tính chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.

Chu vi A. 72cm                          B. 62cm

Diện tích A. 180cm2                      B. 160cm2

3. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm

a) 30789 + 12345 … 43134

b) 15079 + 27863 … 42942

c) 4105 + 750 : 5 … 4256

d) 4653 – 984 : 3 … 4325

Phần II

1. Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm. Chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Cho hình vuông cạnh 3cm. Cho hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, chiều dài 6cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật gấp mấy lần diện tích hình vuông?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

3. Tính diện tích hình H, có kích thước như trong hình vẽ

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 - Đề 1

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 1

Phần I

1.

a) Tính chu vi và diện tích một tấm bia hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm.

Chu vi: 56cm (Đ)                        46cm (S)

Diện tích: 147cm2 (Đ)               157cm2 (S)

b) Tính diện tích hình vuông, biết chu vi hình vuông là 20cm.

16ccm2 (S)                      20cm2 (S)                       25cm2 (Đ)

2.

Tính chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.

Chu vi: A. 72cm

Diện tích: A. 180cm2

3.

a) 30789 + 12345 = 43134

b) 15079 + 27863 = 42942

c) 4105 + 750 : 5 < 4256

d) 4653 – 984 : 3 = 4325

Phần II

1. Bài giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

27 : 3 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2.

2. Bài giải:

Diện tích hình vuông là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

3 x 6 = 18 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình vuông.

3.

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

7 x 4 = 28 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là:

2 x 3 = 6 (cm2)

Diện tích của hình H là:

28 + 6 = 34 (cm2)

Đáp số: 34 cm2.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 2

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 29 – Đề 1. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

…………………………………………..

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020-2021 website biên soạn

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 – Đề 1
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 – Đề 2
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 – Đề 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020-2021 Hay chọn lọc

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2020 – 2021 số 1
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2020 – 2021 số 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button