Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 33 – Đề 2


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 33 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 33.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 33 – Đề 2

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức 14758 + 405 x 6 là:

17188 … 90978 … 18188 …

b) Giá trị biểu thức 756 + 9432 : 3 là:

3396 … 3900 … 3496 …

c) Giá trị biểu thức 31174 + 12936 x 3 là:

60982 … 79892 … 69982 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Người ta cần chuyển 74841kg gạo vào kho. Lần thứ nhất chuyển được 17985kg, lần thứ hai chuyển được 42490kg. Hỏi sau hai lần chuyển, số gạo còn lại là bao nhiêu?

A. 15336kg

B. 14366kg

C. 19436kg

b) Một cửa hàng có 6845 quyển vở. Buổi sáng bán frac{1}{5} số vở đó, buổi chiều bán hơn buổi sáng 937 quyển. Hỏi buổi chiều bán bao nhiêu quyển vở?

A. 2306 quyển

B. 2406 quyển

C. 2506 quyển

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau kết quả đúng

a) Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số đó bằng 9 là:

90000 … 81000 … 72000 …

b) Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số đó bằng 8 là:

20006 … 30005 … 10007 …

Phần II

1. Tìm giá trị của chữ số (theo mẫu)

Số

Giá trị của chữ số 1

Giá trị của chữ số 3

Giá trị của chữ số 5

Giá trị của chữ số 4

1354

4153

3541

5143

4531

1000

…………..

…………..

…………..

…………..

300

…………..

…………..

…………..

…………..

50

…………..

…………..

…………..

…………..

4

…………..

…………..

…………..

…………..

2. Một bể chứa được 1080lnước. Bể không có nước, người ta mở 2 vòi cho nước chảy vào. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào được 5l, vòi thứ hai chảy vào được 4l. Hỏi sau bao lâu hai vòi đó chảy vào đầy bể?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Một phép chia có số chia là 8464, thương là 8, số dư là 1594. Tìm số bị chia trong phép chia đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 33 – Đề 2

Phần I

1.

a) Giá trị biểu thức 14758 + 405 x 6 là:

17188 (Đ) 90978 (S) 18188 (S)

b) Giá trị biểu thức 756 + 9432 : 3 là:

3396 (S) 3900 (Đ) 3496 (S)

c) Giá trị biểu thức 31174 + 12936 x 3 là:

60982 (S) 79892 (S) 69982 (Đ)

2.

a) Số gạo còn lại là: B. 14366kg

b) Buổi chiều bán số quyển vở là: A. 2306 quyển

3.

a) Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số đó bằng 9 là: 90000 (X)

b) Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số đó bằng 8 là: 10007 (X)

Phần II

1.

Số Giá trị của chữ số 1 Giá trị của chữ số 3 Giá trị của chữ số 5 Giá trị của chữ số 4

1354

4153

3541

5143

4531

1000

100

1

100

1

300

3

3000

3

30

50

50

500

5000

500

4

4000

40

40

4000

2. Bài giải:

Hai vòi đó chảy đầy bể sau số phút là:

1080 : (5 + 4) = 120 ( phút)

Đáp số: 120 phút.

3. Số bị chia trong phép chia đó là: 8464 x 8 + 1594 = 69306

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 34 – Đề 1

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 33 – Đề 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3 và bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 (10 đề)
  • 66 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 năm 2020 – 2021
  • Tổng hợp 96 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3
  • Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3
  • Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án
  • 27 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
  • Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm 2021
  • 15 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button