Giáo Dục

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 – 2021

Trong seri đề thi hết học kỳ 2, Big Data VN mời các em tiếp tục giải bộ đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 sở GDKHCN Bạc Liêu năm học 2020 – 2021 vừa được các bạn trong tỉnh hoàn thành.

Cấu trúc đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 – 2021 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đúng A, B, C và D, đây cũng là cấu trúc của đề thi tốt nghiệp THPT 2021 sắp tới.


Đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GDKHCN Bạc Liêu

Đề thi học kì 2 Toán 12 sở GDKHCN Bạc Liêu năm học 2020 – 2021

Một số câu hỏi và bài tập trong Đề thi:

Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;1;3) và B(1;-1;5). Tính độ dài đoạn AB?
Câu 2. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 4 – x2, trục Ox và các đường thẳng x=1, x=-1 bằng bao nhiêu?
Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P: 2x + 3y + z + 2 = 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ phép tuyến của p?

Trên đây là nội dung đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 – 2021. Các em tiếp tục làm Đề thi học kì 2 Toán 12 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button