Giáo Dục

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2020 – 2021 số 3


Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em luyện tập hiệu quả.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Read and choose the correct answer. 

1. Her birthday is (on/ at) the first of September.

2. Where is Anna from? (He/ She) is from America.

3. What (do/ does) Huynh do on Sundays? – He visits his grandparents.

4. (Can/ Do) you play the guitar? – No, I can’t.

5. (What/ Where) nationality are you? – I am Japanese.

II. Read and number the sentence to make a complete conversation. 

A. I can’t play the guitar but I can sing.
B. Nice to meet you, too, Tom. What day is it today?
C. What can you do?
D. It is Wednesday.
0 E. Nice to meet you, Peter.
F. I can play the guitar. What about you?

III. Fill the blanks. 

1. Can you swim? _____, I can.

2. ______’s your birthday? In December.

3. What _______ is she? – She is Chinese.

4. What does she _____ in the morning? She gets up and has breakfast.

5. _______ are you from? – I am from Vietnam.

IV. Put the words in order. 

1. It/ Monday/ on/ is/ ./

___________________________

2. Can/ the/ piano/ play/ you/ ?/

___________________________

3. What/ today/ it/ day/ is/ ?/

___________________________

4. birthday/ May/ fifth/ My/ on/ is/ of/ the/ ./

___________________________

5. Saturdays/ does/ What/ do/ she/ on/ ?/

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and choose the correct answer.

1 – on; 2 – She; 3 – does; 4 – Can; 5 – What;

II. Read and number the sentence to make a complete conversation.

5 A. I can’t play the guitar but I can sing.
1 B. Nice to meet you, too, Tom. What day is it today?
3 C. What can you do?
2 D. It is Wednesday.
0 E. Nice to meet you, Peter.
4 F. I can play the guitar. What about you?

III. Fill the blanks.

1. Can you swim? __Yes___, I can.

2. ___When___’s your birthday? In December.

3. What ___nationality___ is she? – She is Chinese.

4. What does she __do___ in the morning? She gets up and has breakfast.

5. ____Where___ are you from? – I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1 – It is Monday.

2 – Can you play the piano?

3 – What day is it today?

4 – My birthday is on the fifth of May.

5 – What does she do on Saturdays?

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button