Giáo Dục

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2019 – 2020


website xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội năm học 2019 – 2020 có đáp án cho các em tham khảo. Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 với đầy đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho các em ôn tập các kĩ năng khác nhau, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho bài thi học kì 1 năm 2019 sắp tới, website giới thiệu bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn cho các em ôn tập và làm bài. Đề thi được biên soạn bám sát với đề thi thực giúp các em đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Mời các em tải về để xem toàn bộ đề và đáp án của đề thi.

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 HỌC KÌ 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Lớp: 7/…

Họ tên: ………………………………

SBD: ………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI 2019-2020

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN: 45 phút

(Không kể chép phát đề)

Giám thị:

Điểm:

Lời phê của giáo viên

Giám khảo

Đề 1: (Học sinh làm trực tiếp vào đề thi)

A. SPEAKING: (2.5 POINTS):………………………………..

B. LISTENING: (2.5 POINTS)

I. Listen to the passage about Chu Van An and choose the corect answer.(1 point)

1. Chu Van An was born in………………..

A. Thanh Xuan District

B. Thanh Ba District

C. Thanh Tri District

2. He passed the……………………….

A. doctoral examination

B. royal examination

C. regional examination

3. He began his career as a……………………….

A. worker

B. teacher

C. doctor

4. He died in……………………….

A. 1370

B. 1373

C. 1337

II. Listen to the passage about Chu Van An again and answer the questions. (1.5 points)

1. When was Chu Van An born?

………………………………………………………………………………………………………

2. What was he like?

………………………………………………………………………………………………………

3. How old was he when he died?

………………………………………………………………………………………………………

C. READING: (2.5 POINTS).

I. Fill in each blank of the passage with the suitable word from the box.(1 point)

yard waterpuppet wood countryside pool

Have you ever seen a (1) show? It is so special and fantastic. It’s a unique Vietnamese tradition. Children love the performance, and tourists who come to Viet Nam greatly enjoy this kind of art.

Water puppetry is a traditional art form. It began in the 11th century. It originated in the villages of the Red River Delta of North Viet Nam. The show is performed in a (2) . The puppets are supported by strings under the water and controlled by the puppeteers behind a screen, so they appear to be moving on the water. The puppets are made of (3) and then painted.

The themes of the puppet shows are rural: the performances show everyday life in the (4) and folk tales. There are stories about rice farming, fishing and Vietnamese village festivals.

1……………………….. 2………………………….. 3…………………………. 4…………………………

II. Read the completed passage and answer the questions.(1.5 points)

1. When did water puppetry begin?

………………………………………………………………………………………………………

2. Where does a water puppet show take place?

………………………………………………………………………………………………………

3. Who are the puppets controlled by?

………………………………………………………………………………………………………

D. WRITING. (2.5 POINTS):

I. Rewrite the sentences in passive.( 1.5 points)

1. She can answer this question.

This question…………………………………………….…………………………………

2. They sell tickets at the gate of the tourist site.

Tickets………………………………………..……………………………..……………

3. Edision didn’t invent the telephone,

The telephone …………………………………………………………………………..

II. Write an instruction about popular foods or drinks (about 60 words)in your neighbourhood.(1 point)

Use the following cues:

– Name of foods or drinks

– How to make or cook them

………………………………….……………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

—The end—

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN TIẾNG ANH 7

ĐỀ 1

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

BIỂU ĐIỂM

A. SPEAKING

I. name, old, where they live, hobby, family,…..

II. Topic:

2,5 điểm

I.Mỗi ý đúng được 1.0 điểm

II.Học sinh nói lưu loát đầy đủ nội dung chủ đề được: 1.5 điểm.

– Giáo viên có thể chấm theo từng ý mà học sinh nói.

B. LISTENING:

I. 1.A 2. B 3.B 4.A

II.

1. He was born in 1292.

2. He was a honest man.

3. He died when he was 78 years old.

2,5 điểm

I/Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

II. Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm

C. READING:

I. 1. waterpuppet 2. pool

3. countryside 4. controllers

II.

1. It began in the 11th century.

2. It takes place in a pool

3. The puppets are controlled by controllers.

2,5 điểm

I. Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm

II. Mỗi đáp án đúng được

0.5điểm

D. WRITING:

I.

1. This question can be answered (by her)

2. Tickets are sold at the gate of the tourist gate

3. The telephone wasn’t invented by Edison

II. Write an instruction about popular foods or drinks

2,5 điểm

I.Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm

II.

– Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

– học sinh có thể viết nhiều bước tùy vào món ăn hay đồ uống.

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2019 – 2020, mời các bạn tham khảo thêm: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,…. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button