Giáo Dục

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 4


Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 4 được website sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2020

  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 năm 2019 – 2020 Đầy đủ các môn
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 – 2020
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm 2019 – 2020
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm 2019 – 2020
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2019 – 2020

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 tổng số 34,425 thuộc:

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b) Phân số 3/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,8

B. 0,375

C. 0,38

D. 3,75

c) 0,7% = ?

A. 7/10

B. 7/100

C.7/1000

D. 7/10000

d) 8m3 =…dm3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 80000

B. 8000

C. 800

D. 80

Bài 2. Điền dấu > , < ,= thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,1…7,08

b) 42,090…42,09

c) 18,279…18,28

d) 0,48…0,4799

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) 215 phút = 21,5 giờ ▭

b) 4 dm3 15cm3 = 4,015dm3

c) 3frac{1}{3} giờ = 3 giờ 20 phút ▭

d) 3 ha 12m2= 3,012ha ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 3,08 + 12,9 + 7,84

b) 20,7 – 9,81

c) 14,5 x 2,06

d) 656,2 : 17

Bài 5. Một người đi xe máy từ B đến C với vận tốc 44km/giờ. Cũng lúc đó một người đi ô tô từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 65km/ giờ. Sau 1 giờ 24 phút thì ô tô đuổi kịp xe máy. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? (xem hình vẽ)

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 6. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, rộng 4,5m và cao 4m. Người ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường xung quanh bên trong ngôi nhà. Biết diện tích của cửa là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a) D

b) B

c) C

d) B

Bài 2.

a) >

b) =

c) <

d) >

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 5.

Đổi 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ

Quãng đường xe máy đi được là:

44 x 1,4 = 61,6 (km)

Quãng đường ô tô đi được là:

65 x 1,4 = 91 (km)

Quãng đường AB dài là:

91 – 61,6 = 29,4 (km)

Đáp số: 29,4km

Bài 6.

Diện tích trần nhà là:

8 x 4,5 = 36 (m2)

Diện tích xung quanh của phòng đó là:

(8 + 4,5 ) x 2 x 4 = 100 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

100 + 36 – 8,9 = 127,1 (m2)

Đáp số: 127,1m2

>> Tham khảo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 5

Ngoài Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 4 trên, các bạn có thể luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được website sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button