Giáo Dục

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 6


Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 6 được website sưu tầm, chọn lọc các bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và làm đề số 6 này.

1. Đề bài ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 số 6

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bạn đang xem: Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 6

a) 5frac{7}{100}=5,07

b) 0,31 = ▭

c) 9frac{3}{5}=frac{32}{5}

c) 2,7 = 270% ▭

Bài 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,08…2,079

b) 0,18…0,018

c) 3,27….3,270

d) 9,023…..9,032

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 7ha 65m2 =….ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 7,65

B. 7,065

C. 7,0065

D. 76,5

b) 5m3 12dm3=…m3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,12

B. 5,012

C. 5,0012

D. 5,102

c) Diện tích hình tam giác có chiều cao 7cm, độ dài đáy 12,5 cm là:

A. 43,75 cm2

B. 87,5 cm2

C. 39 cm2

D. 9,75cm2

d) Tỉ số phần trăm của 150 và 125 là:

A. 1,2%

B. 83,33%

C. 120%

D. 0,833%

Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

a) 4,27 + 35,96 : 2,5

b) 96,4 – 1,2 x 2,8

Bài 5.

a) Đặt tính rồi tính: (thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân) 3,28 : 2,4

b) Số dư trong phép chia là:…

Bài 6. Quãng đường AB dài 219km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ . Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 28km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ 2 xe gặp nhau?

Bài 7. Người ta làm một cái bể nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m; rộng 0,5m; cao 0,8m. Hỏi bể chứa được bao nhiêu lít nước? Biết 1dm3 = 1 lít.

2. Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Bài 2.

a) >

b) >

c) =

d) >

Bài 3.

a) C

b) B

c) A

d) C

Bài 4.

a) 4,27 + 35,96 : 2,5 = 4,27 + 14,384 = 18,654

b) 96,4 – 1,2 x 2,8 = 96,4 – 3,36 = 93,04

Bài 5.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

b) Số dư trong phép chia là 0,016

Bài 6.

Tổng vận tốc của hai xe là:

45 + 28 = 73 (km/giờ)

Thời gian hai xe gặp nhau là:

219 : 73 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Bài 7.

Thể tích của bể cá là:

2,2 x 0,5 x 0,8 = 0,88 (m3)

Đổi 0,88m3= 880dm3= 880 lít

Vậy bể đó chứa được 880 lít nước

Đáp số: 880 lít nước

>> Đề tiếp theo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 7

3. Đề thi học kì 2 lớp 5 miễn phí:

  • Đề thi học kì 2 các lớp Tiểu học
  • 50 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 Tải nhiều
  • 50 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 năm 2021 Đầy đủ các môn
  • Các dạng toán thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 5
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 có bảng ma trận đề thi
  • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2021
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 Tải nhiều

Ngoài Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 6 trên, các bạn có thể luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được website sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button