Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3


Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3 giúp các em học sinh học tốt và ôn thi tốt, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: (0,5 điểm)

Kết quả của phép tính 17 + 9 là:

A. 26

B. 25

C. 16

D. 23

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: (0,5 điểm)

3 giờ chiều còn gọi là …..giờ?

A. 14 giờ

B. 13 giờ

C. 3 giờ

D.15 giờ

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) Số liền trước của 70 là …..

b) Số 36 gồm …… chục và …….đơn vị.

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (0,5 điểm)

50cm = …..dm

6dm = …….cm

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1 điểm)

a) 27 + 69 = 96

b) 77 – 48 = 39

Câu 6: Đặt tính rồi tính (2 đểm)

a) 26 + 29

b) 45 + 38

c) 41 – 27

d) 60 – 16

Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống < , > , = (0,5 điểm)

7 + 8 ….. 16

9 + 8 …. 8 + 9

Câu 8: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 điểm)

Hình dưới đây có ……. hình tứ giác.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 3

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 9: Tóm tắt và giải bài toán sau:

Vườn nhà Mai trồng 95 cây cam và cây quýt, trong đó có 46 cây cam. Hỏi vườn nhà Mai có bao nhiêu cây quýt? (2 điểm)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10: Tìm hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và 29. (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3

Câu 1: A. 26 (0,5 điểm)

Câu 2: D. 15 giờ (0,5 điểm)

Câu 3: (1 điểm- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a) Số liền trước của 70 là 69

b) Số 36 gồm 3 chục và 6 đơn vị.

Câu 4: (1 điểm- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

(0,5 điểm – Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

50cm = …5..dm

6dm = …60….cm

Câu 5: Đ – S (1 điểm – Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 6: (1,5 điểm – Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 3

Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống < , > , = (0,5 điểm)

7 + 8 < 16

9 + 8 = 8 + 9

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 8: C. (0,5 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Tóm tắt:

Trồng: 95 cây cam và quýt

Trong đó có: 46 cây cam

Có: …. cây quýt?

Bài giải

Số cây quýt vườn nhà Mai có là:

95 – 46 = 49 (cây)

Đáp số: 49 cây quýt- Viết đúng tóm tắt được: 0,5 điểm

– Viết đúng câu lời giải: 0,5 điểm

– Viết đúng phép tính và tính đúng kết quả: 0,5 điểm

– Viết đáp số: 0,5 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98.

Ta có: 98 – 29 = 69

– Viết được số bị trừ 0,5 điểm

– Tính đúng kết quả được 0,5 điểm

  • Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
  • Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,…. để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5
  • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button