Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình năm 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Xuân Minh, Quảng Bình năm học 2016 – 2017 là tài liệu tham khảo bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Phú Long năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ

TIỂU HỌC VÀ THCS XUÂN MINH

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Thời gian 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Điền dấu vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 5: (1,0 điểm) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 6: (1,0 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5 tấn 25 kg = ………. kg (525 kg; 5 025 kg; 5 250 kg)

b) 1 m2 4 cm2 = ………..cm2 (10 004 cm2; 14 cm2; 104 cm2)

Câu 7: (1,0 điểm) Tìm một phân số, biết rằng nếu phân số đó trừ đi 1/5 rồi lại thêm 1/4 thì được 5/4. Phân số cần tìm là:……………..

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 9: (1,0 điểm): Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Câu 10: (1,0 điểm): Một cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đó?

Hướng dẫn chấm và đáp án môn Toán giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu

1

2

3

Ý

a

b

a

b

a

b

Đáp án

<

>

C

A

S

Đ

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 4: (1,0 điểm) Mỗi thứ tự đúng được 0,25 điểm.

Xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1/5; 3/5; 6/8; 8/5

Câu 5: (1,0 điểm) Mỗi phép tính nối đúng được 0,5 điểm

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 6: (1,0 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a) 5 tấn 25 kg = 5025 kg

b) 1 m2 4 cm2 = 10 004 cm2

Câu 7: (1,0 điểm) Tìm đúng phân số được 1,0 điểm.

Phân số cần tìm là: 6/5

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 8: Tìm x: (1,0 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 9: (1,0 điểm): Chị hơn em 6 tuổi. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài giải

Số tuổi của em là: (0, 25 điểm)

(18 – 6) : 2 = 6 (Tuổi) (0, 25 điểm)

Số tuổi của chị là: (0, 25 điểm)

18 – 6 = 12 (Tuổi) (0, 25 điểm)

Đáp số: Em: 6 Tuổi; Chị: 12 Tuổi

Câu 10: (1,0 điểm):

Bài giải

Chiều cao của cái sân đó là: (0, 2 điểm)

20 x 3/4 = 15 (m) (0, 25 điểm)

Diện tích của cái sân đó là: (0, 2 điểm)

20 x 15 = 300 (m2) (0, 25 điểm)

Đáp số: 300 (m2) (0, 1 điểm)

* Lưu ý: Các cách giải khác mà có kết quả đúng học sinh vẫn đạt điểm tối đa.

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: So sánh phân số. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Biết cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; tìm một thành phần chưa biết trong phép tính; Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

03

02

01

01

07

Số điểm

03

02

01

01

07

Đại lượng và đo đại lượng: Chuyển đổi số đo khối lượng, diện tích.

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học:; Nhận biết hình thoi; tính diện tích hình bình hành

Số câu

01

01

02

Số điểm

01

01

02

Tổng

Số câu

04

03

02

01

10

Số điểm

04

03

02

01

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kỳ II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học

Số câu

03

02

01

01

07

Câu số

1, 2, 4

5, 8

9

7

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

Câu số

6

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

02

Câu số

3

10

Tổng số câu

Số câu

04

03

02

01

10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button