Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021


Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 – 2021, đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây do website.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out. 

1. A. morning B. evening C. afternoon D. birthday
2. A. Japan B. American C. English D. Vietnamese
3. A. Monday B. birthday C. Friday D. Tuesday
4. A. second B. third C. five D. fifth
5. A. piano B. badminton C. football C. volleyball

II. Read and match. 

A B
1. Nice to see you again. a. He is from Canada.
2. Can he play the piano? b. Next Monday.
3. Where is Peter from? c. Nice to see you again, too.
4. What day is it today? d. It is Wednesday.
5. When is your mother’s birthday party? e. No, he can’t.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It’s a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I go to the English club. I go to school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

1. What is her name?

2. When does she go to school?

3. When does she go swimming?

4. What does she do on Monday afternoon?

5. What does she do on Sunday?

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – A; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

II. Read and match.

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – d; 5 – b;

III. Read and answer the questions.

1 – Her name is Anna.

2 – She goes to school from Monday to Friday.

3 – She goes swimming on Wednesday afternoon.

4 – She goes to English club.

5 – She visits her grandparents.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button