Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề 1


Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề 1

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

1. ___________ pencils

2. ___________ books

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

3. ___________ cat

4. ___________ ducks

Exercise 2: Read and color

1. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

It is an green apple

2. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

The car is blue

3. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

A dog is white and yellow

4. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

This is a blue pen

5. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

It is a black table

Exercise 3: Look and answer the question

1. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

What is this?

_______________________________

2. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

What color is it?

_______________________________

3. Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

What’s this?

_______________________________

-The end-

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề 1

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Three pencils

2. Two books

3. One cat

4. Three ducks

Exercise 2: Read and color

Hướng dẫn: Học sinh đọc và tô theo yêu cầu

1. Nó là quả táo màu xanh lá cây

2. Cái ô tô này màu xanh da trời

3. Con chó màu trắng và màu vàng

4. Đây là cái bút bi màu xanh da trời

5. Nó là một cái bàn màu đen

Exercise 3: Look and answer the question

1. It’s an elephant

2. It is yellow

3. It’s a notebook

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 1: What color is it?, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button