Giáo Dục

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 – 2021


Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe + đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới giúp các em chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Listen. Look and circle. 

1. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
2. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
3. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
4. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021
5. A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có file nghe năm 2020 - 2021

II. Read and match.

1. Open A. pen.
2. What colour B. is it?
3. It’s a C. orange book.
4. What D. is your ruler?
5. I have an E. your book, please.

III. Reorder.

1. a/ Is/ robot/ it/ ?

________________________

2. it/ Yes,/ is/ ./

________________________

3.  three/ I/ dolls/ have/ ./

________________________

4. a/ She/ has/ teddy bear/ ./

________________________

5. a/ line/ Draw/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Listen. Look and circle.

1 – A (book);

2 – C (chair);

3 – A (pen);

4 – A (paper);

5 – B (desk);

II. Read and match.

1 – E; 2 – D; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

III. Reorder.

1 – Is it a robot?

2 – Yes, it is.

3 – I have three dolls.

4 – She has a teddy bear.

5 – Draw a line.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 1 có file nghe và đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button