Giáo Dục

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 – Đề 2


Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 – Đề 2 được biên soạn cụ thể, giúp các em định hình rõ và lên kế hoạch ôn tập rõ ràng ngay từ bây giờ. Chúc các en ôn tập cuối kì 1 lớp 2 đạt kết quả tốt nhất.

1. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I – Năm học: 2019 – 2020

Môn: Toán Lớp 2/ 2

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

3

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

1

5

4

Số điểm

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì 1 – lớp 2.2

Năm học: 2019 – 2020

STT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1

Số học

Số câu

01

01

02

01

5

Câu số

………

….

…..

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

2

Câu số

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

2

Câu số

Tổng số câu

3

2

3

1

9

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2019– 2020

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

Ngày kiểm tra: …./…../ 2019

Họ và tên: ………………………………………………………………….Lớp:……………………….

Phòng số

Số báo danh

Họ và tên chữ ký giám thị.

1/………………………………..

2/………………………………..

Họ và tên chữ ký giám khảo.

1/…………………………………..

2/…………………………………..

Điểm

Bằng chữ

Nhận xét bài làm của học sinh.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

3. Đề bài Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 – 2020

I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1:

Số liền trước của 69 là: (M1= 1đ)

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: (M1= 1đ)

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 3: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 …. 90 – 30 (M1= 1đ)

A. <

B. >

C. =

D.

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (M3= 1đ)

…… – 35 = 65

A. 90

B. 35

C. 100

D. 30

Câu 5: Số? (M1= 1đ)

1 giờ chiều hay …..giờ

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 6 : (M1= 1đ)

Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

TỰ LUẬN: (4 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)

a, 26 + 29

b, 45 + 38

c, 41 – 27

d, 60 – 16

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò này cho 43l sữa. ngày thứ hai nó cho ít hơn ngày thứ nhất 18l sữa. Hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa? (M2= 2đ)

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)

Câu 1: B. 68

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: (M1= 1đ)

C. 99

Câu 3: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 – 30 (M1= 1đ)

B. >

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (M3= 1đ)

…. – 35 = 65

C. 100

Câu 5: Số? (M1= 1đ)

1 giờ chiều hay …..giờ

B. 13

Câu 6 : (M1= 1đ)

Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

C. 3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: (M2= 2đ)

Bài giải:

Ngày thứ hai con bò cho số lít sữa là: (0,25 điểm)

(hoặc Số lít sữa ngày thứ hai con bò là:)

43 – 18 = 25 (l) (1 điểm)

Đáp số: 25 l sữa (0,25 điểm).

Sắp thi học kì tới nơi rồi, các em có lo lắng về việc ôn tập môn Toán hay không? Hãy tham khảo những bí quyết ôn luyện cùng đề thi trên mà chúng tôi đã đăng tải nhé, các em sẽ thấy việc ôn thi rất đơn giản và rất hiệu quả. Tham khảo thêm:

  • Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
  • Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 – 2020
  • Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 – Đề 2. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button