Giáo Dục

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 7


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 7 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 7

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1đ) Kết quả của phép tính 10 – 3 là:

A. 10

B. 7

C. 6

Câu 2: (1đ) 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + …. = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính 9 – 4 – 3 là:

A. 3

B. 1

C. 2

Câu 5: (1đ)

Có: 8 quả cam

Ăn: 2 quả cam

Còn lại: …quả cam?

A. 5

B. 6

C. 4

Câu 6: (1đ) Trong hình dưới đây có … hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………….

Câu 8: (0,5) Điền dấu <,>,=

5 + 3 … 9

4 + 6 …6 + 2

Câu 9 : Tính

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Câu 10: (1đ) Tính

5 + = 9

10 – = 2

+ 4 = 8

– 3 = 4

Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 7

I. Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Câu 1: 0,5 điểm

Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm

Đáp án A

Câu 3: 1 điểm

Đáp án B

Câu 4: 1 điểm

Đáp án C

Câu 5: 1 điểm

Đáp án B

Câu 6: 1 điểm

Tìm đúng được 5 hình vuông được 1 điểm. Tìm sai không được điểm.

II. Tự luận: 4 điểm

Câu 7 (0,5 điểm):

Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Viết sai thứ tự không được điểm

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 3 < 9

4 + 6 > 6 + 2

Câu 9 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm. Tính sai không được điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 4 = 9

10 – 8 = 2

4 + 4 = 8

7 – 3 = 4

Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phép tính và kết quả được 0,5 điểm. Viết sai không được điểm.

10 – 2 = 8

Bên cạnh việc hướng dẫn các em làm bài kiểm tra cuối kì 1, thì các thầy cô vẫn phải hướng dẫn chu đáo các em phần học vần, tập viết. Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1 rất quan trọng, các thầy cô nên kiểm tra thường xuyên từ việc kiểm tra bài cũ cho tới học bài mới, kết thúc bài học,…. để các em ngày một học tốt lên.

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà website tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button